Gjesteforelesninger og seminarer

Tidligere

Tid og sted: 27. nov. 2017 10:00 - 12:00, Seminarrom 113, Frederiks gate 3

Metodeseminaret "Metode og kulturkontekst" vil ha en fortsettelse mandag 27.11. kl. 10-12,  med et semiar som holdes av Marine Cotte, spesialist i undersøkelse av kulturgjenstander hos European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble (ESRF).

Tid og sted: 31. okt. 2017 09:00 - 15:00, Vikingskipshuset og Norsk Folkemuseum

Når styrker film opplevelsen av en museumsutstilling og når er film til hinder for publikums utforsking av unike gjenstander? Gjennom diskusjon og innlegg fra både eksterne eksperter og museets egne fagfolk, vil seminaret å gi økt kompetanse i bruk av film i museumsutstillinger.

Tid og sted: 26. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

The Right to Be Lazy, Revisited

Tid og sted: 19. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

Systemic Enfolding: Financial Risk and Capitalising on Poverty in India

Tid og sted: 11. sep. 2017 09:00 - 16:30, Historisk museum

Stories of individuals "are much better suited to dis­playing the depths of our humanity" than large, national museums, according to Orhan Pamuk. This seminar explores the author's museum vision in conjunction with the exhibition "Orhan Pamuk: The Art of Fiction" at The Museum of Cultural History. The program features international scholars within museology, cultural studies, social anthropology, and other subjects.

Tid og sted: 5. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

The Chain of Security

Tid og sted: 13. okt. 2016 12:30 - 16:00, St. Olavsgate 29
Tid og sted: 2. juni 2016 14:15 - 16:00, Foredragssalen, Historisk museum

Foredrag ved professor Graham Black, Nottingham Trent University, med etterfølgende diskusjon om publikumsmedvirkning i kulturhistoriske museer.

Tid og sted: 4. des. 2015 - 5. des. 2015, Arne Næss auditorium 103, Georg Morgenstiernes hus

In 2015, the annual Art History Research Seminar will focus on questions related to Matter and Materiality in the Study of Medieval Art.

Tid og sted: 3. juni 2015 - 4. juni 2015, Norsk Fjellmuseum i Lom

Fjellfisket i Norge har hatt stor betydning i tusenvis av år. Nye arkeologiske undersøkelser i og ved fjellvannet Tesse i Oppland har frembragt et omfattende materiale, som danner en spennende innfallsport til denne delen av vår historie.

Book cover
Tid og sted: 7. mai 2015 13:00 - 17:00, 2nd floor, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Objects and Imagination. Perspectives on Materialization and Meaning, edited by Øivind Fuglerud and Leon Wainwright, New York and Oxford: Berghahn, 2015.

The event has been moved to the 2nd floor of Professorboligen, Karl Johans gate 47.

Tid og sted: 5. apr. 2014 10:30 - 6. apr. 2014, St. Olavs gate 29

NSOK har lagt bak seg 20 år med mange aktiviteter og inviterer til jubileumsseminar. Se program her.

Tid og sted: 21. mars 2014 09:30 - 16:30, Norsk Maritimt Museum, Bygdøynesveien 37

Velkommen til MAiN-seminaret 2014: "Sjø, skip og samfunn".

Se programmet her.