2014

Tidligere

Tid og sted: 18. nov. 2014 13:00 - 16:00, St. Olavs gate 29

Tilbakeføringsproblematikk berører alle KHMs avdelinger og forskere. Gjenstanders politiske konteksutaliseringer er noe forvaltere av faget og gjenstandene bør være oppmerksomme på. I museale sammenhenger approprieres og reapproprieres gjenstander over tid og grenser på en måte som endrer perspektiver på politikk, verdier og symbolikk.

Tid og sted: 2. apr. 2014 09:30 - 16:00, Kristian Augusts gate 23

The Museum of Cultural History has invited international experts to a seminar on topics related to the problems of 'radical traditionalism'. See the program here.