Åkerseminaret 2016 - Kongevalg og kongehylling

Åker gård var det politiske og kulturelle midtpunktet på Hedemarken i yngre jernalder og tidlig middelalder. Landskapet er rikt på arkeologiske spor og kultiske stedsnavn. Fremdeles ligger Hedmarks største gravminne på Elvsholmen der Flagstadelva renner ut i Mjøsa. I samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo, Hedmark fylkeskommune, Anno museum og Sparebanken Hedmark, inviterer Hamar kommune til to dagers seminar om Åker gård, 29. og 30. september 2016.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Sted: Sparebanken Hedmark, Strandgata 15. (like ved Hamar jernbanestasjon)

Seminaravgift: NOK 250 per dag (inkl. kaffe/te/enkel lunsj)

Påmelding: innen 24.09.2016

Transport for utenbysboende: Det går tog fra Oslo lufthavn-Gardermoen hver hele time (.59) i retning Lillehammer. Det tar ca. 50 minutter. Fra Oslo Sentralbanestasjon er det avgang fire minutter over halv hver time (.34).

Spørsmål og henvendelser: Sjur Harby, tlf. 488 97 714/e-post: sjur.harby@disenkolonial.no

 

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Dag 1: 29. september

Kongevalg og kongehylling fant sted på faste steder rundt i landet. I sagaene hører vi om ting og kongemøter på Åker. Den best kjente hyllingen på Åker fant sted i 1046 da Magnus den Gode og Harald Hardråde ble samkonger og delte riket mellom seg. Med fremveksten av arvekongedømmet på midten av 1200-tallet ble ritualet monopolisert til Øyrating i Trondheim, og det ble færre kandidater å velge i. Fremdeles i senmiddelalderen tilsluttet Hedmarken seg valget av konger på Åker ting, men nå kom ikke kongsemnene hit lenger. Hvordan foregikk kongehyllingen opprinnelig på Åker? Kan kjente arkeologiske monumenter i området og sporene som graves ut i år knyttes til kongevalg og tingsamlinger på Åker?

kl. 09:00 Velkommen. Ordfører Einar Busterud, Hamar kommune

kl. 09:15 Introduksjon til emnet. Professor Frode Iversen, arkeologi, Universitetet i Oslo

 

Sesjon 1 Tema: Åker. Gården og regionen. Ordstyrer: Mari Østmo, stipendiat, Universitetet i Oslo

kl. 09:30 Åkers arkeologiske forskningshistorie. May-Tove Smiseth, arkeologi Hedmark fylkeskommune

kl. 10:00 Hva forteller de skriftlige kildene? Per-Øivind Sandberg, historiker og tidligere statsarkivar Hamar

kl. 10:30 Pause

kl. 10:45 Årets arkeologiske undersøkelser. Ingar Gundersen, arkeologi, Universitetet i Oslo

kl. 11:15 Stedsnavnene omkring Åker – spor etter samlinger og møter? Dr. Ola Svensson, filolog stedsnavn, Linnéuniversitetet, Växsjö

kl. 11:45 Lunsj

 

Sesjon 2 Tema: Åker som hyllingsplass. Ordstyrer: Ingar Gundersen, Universitetet i Oslo

kl. 12:45 Åker-funnet – en konge verdig? Førsteamanuensis Ingunn Røstad, arkeologi, Universitetet i Oslo

kl. 13:15 Mat og måltid. Er kokegropene spor etter kongehylling og tingsamlinger? Kathryn Etta Sæther, arkeologi, Universitetet i Oslo

kl. 13:45 Pause

kl. 14:00 Øyratinget i Nidaros. Skapt av kongemakten? Forsker Øystein Ekroll, arkeologi, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Trondheim

kl. 14:30 Storhauger på Hedmarken. Konger, dronninger eller storbønder? Professor Jan Henning Larsen, arkeologi, Universitetet i Oslo.

kl. 15:00 Seminaret avsluttes

 

Dag 2: 30. september

Fra midten av 1100-tallet fikk kirken en viktig rolle i kroningen. Kongehylling og kongevalg var et ritual som rakk over flere dager. I Sverige reiste kongsemnene gjennom ulike landskap og ba om kongsnavn på faste steder. Den lokale makteliten ga gisler som garanti for kongsemnets trygghet. Hvordan endret hyllingen seg? Hvilke symboler ble brukt og hva sto på spill?

Danmark og Sverige var valgkongedømmer, mens Norge var et arvekongedømme. Det er kjent 38 hyllinger på ni forskjellige steder i Norge i hundreåret før 1260. Hva skulle til og hvilke egenskaper måtte kongsemnet ha for å bli konge? I en tidlig fase kunne alle sønner av siste eller tidligere konge be tinget om kongsnavn. Senere ble denne retten innskrenket. Forsøkte noen dynastier å skape sine egne hyllingssteder?

kl. 10:00 Velkommen

 

Sesjon 1: Tema: Kongehyllingsritualet. Ordstyrer: Alexandra Sanmark, University of the Highlands and Islands

kl. 10:15 Kongevalget – på grensen mellom by og land. Professor Frode Iversen, arkeologi, Universitetet i Oslo

kl. 10:45 Nordens Konger. Retter og plikter. Professor emeritus Thomas Lindkvist, historie, Göteborgs universitet

kl. 11:15 Pause

kl. 11:30 Hyllingsritualets symboler. Postdoktor Karoline Kjesrud, norrøn filologi, Universitetet i Oslo

kl. 12:00 Tagandet av konung vid Mora stenar. Professor Olof Sundqvist, religionshistorie, Stockholms Universitet

kl. 12:30 Lunsj

 

Sesjon 2: Tema: Å skape konger i Skandinavia. Ordstyrer: Frode Iversen, Universitetet i Oslo

kl. 13:30 En rituell reise til makt. Om Eriksgatan i Sverige. Reader Alexandra Sanmark, arkeologi, University of the Highlands and Islands

kl. 14:00 Mora Sten. Når kongsemnet blir konge. Docent Torun Zachrisson, arkeologi, Stockholms Universitet

kl. 14:30 Pause

kl. 14:45 Manifestering av kongemakten i Jelling, Danmark. Seniorforsker Anne Pedersen, arkeologi, Nationalmuseet i København

kl. 15:15 Kongsgårdens rolle i det tidlige kongedømmet. Professor Dagfinn Skre, arkeologi, Universitet i Oslo

kl. 16:00 Takk for i dag.

 

Oppdatert program!

Åkerspenna vender hjem!

 

 

Error: resource not found: /forskning/aktuelt/arrangementer/khm-seminarer/2016/bilder-aker
Publisert 12. sep. 2016 12:37 - Sist endret 10. okt. 2018 10:42