Hva er kritisk kulturarvsforskning i Norge?

Årsmøte 2017. The Association of Critical Heritage Studies - the Norwegian Chapter (ACHS-N).

Åpent seminar – alle er velkomne!

Graveskje

I samarbeid med Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, ønsker styret i ACHS-Norway velkommen til årsmøtet for den norske grenen av The Association of Critical Heritage Studies (ACHS-Norway). Dette vil være en nasjonal forening for fagpersoner og forskere engasjert i temaer knyttet til kritisk kulturarvsforskning. Vi har tatt initiativ til å opprette et nettverk for å skape kritisk debatt og dialog om kulturarvsforskning. ACHS-Norway skal være en forening som samler medlemmer på tvers av fag og institusjonell tilknytning. Foreningen vil også være en plattform for dialog mellom kulturarvsforskerne, kulturminneforvaltningen og offentligheten.

På dette første årsmøtet vil vi å stimulere til en diskusjon om selve ideen om kritisk kulturarvsforskning. Hva innebærer kritisk kulturarvforskning for oss i Norge? Vi ønsker at medlemmene under årsmøtet kan komme frem til en omforent formålsparagraf sett i lys av intensjonene bak opprettelsen av den internasjonale ACHS, j.fr. Manifesto. Denne formålsparagrafen vil kunne være retningsgivende for foreningens virksomhet. Kulturarvforskning har berøringspunkter med flere beslektede forskningsfelt, blant annet historiebruk, postkoloniale studier, minnestudier, kulturpolitisk forskning, kulturminneforskning og public archaeology. Hvordan forholder disse forskningsfeltene seg til kulturarv og kritisk kulturarvforskning? Finnes det felles teoretiske og metodiske diskusjoner? Hvilke relasjoner er det mellom forskere, forvaltere og offentlighetens eller samfunnets forskningsbehov? Hvilke perspektiver har forvaltningen på kritisk kulturarvsforskning? Hvilke relasjoner er det mellom kritisk og anvendt forskning?

Vi har invitert fire foredragsholdere til å belyse noen av disse spørsmålene, fra hvert sitt faglige ståsted: Herdis Hølleland (NIKU), Tor Einar Fagerland (NTNU), Atle Omland (Riksantikvaren) og Gro Birgit Ween (Kulturhistorisk Museum UiO). Programmet finner du her!

Påmelding til Torgrim Sneve Guttormsen, torgrim.guttormsen@niku.no, innen fredag 7.april 2017.

 

Publisert 8. mars 2017 13:06 - Sist endret 10. okt. 2018 10:43