Condition 2015

Konferansen Condition.2015 – Conservation and digitalization conference – avholdes i Gdańsk, Polen, 19.-22. mai 2015.

Konferansen Condition.2015 vil særlig ta opp digitalisering av store og svært store objekter, objekter utenfor museer og and typer objekter og steder som vil være en utfordring å digitalisere. Innleggene vil bli publisert på tre språk.

Opplysninger om innsending av abstracts og påmelding til konferansen finnes på National Maritime Museum, Gdańsk.

 

Arrangører:

The conference is a collaboration between:

 

Publisert 18. nov. 2014 10:52 - Sist endret 15. mai 2015 10:30