2017

Tidligere

Tid og sted: 13. des. 2017 09:00 - 16:00, St. Olavsgate 29

- et samarbeidsinitiativ for historikere og arkeologer

Ukraina og Norge ligger i vidt forskjellige deler av Europa, men likevel er det tette historiske bånd mellom de to landene. Disse strekker seg mer enn tusen år tilbake, til forbindelsene mellom vikingtidens tidlige statsdannelser Kiev Rus’ og Norge, og til handelsruten «Veien fra Varjagene til Grekene» gjennom Ukrainas nåværende territorium.

Tid: 6. juni 2017 - 10. juni 2017

I 1977 ble det første nordiske bronsealdersymposium holdt på Isegran i Østfold. I 2017 vil 40-årsjubileet for symposiumserien bli feiret, denne gangen i Oslo.