Ukraine - Norway: Far Apart, Closely Connected

- et samarbeidsinitiativ for historikere og arkeologer

Ukraina og Norge ligger i vidt forskjellige deler av Europa, men likevel er det tette historiske bånd mellom de to landene. Disse strekker seg mer enn tusen år tilbake, til forbindelsene mellom vikingtidens tidlige statsdannelser Kiev Rus’ og Norge, og til handelsruten «Veien fra Varjagene til Grekene» gjennom Ukrainas nåværende territorium.

Elven Dnepr, som flyter gjennom Kiev, var en viktig del av handelsruten mellom Skandinavia og Bysants

Initiativet Ukraine-Norway: Far apart, closely connected skal styrke bevisstheten om denne felles historien både i Ukraina og i Norge. Begge disse landene har erfaringer med nasjonsbygging hvor også nettopp bruk av historie, og ikke minst vikingtidshistorie, spiller en rolle. Initiativet skal styrke og utvikle utforskningen av vikingtiden og den kritisk reflekterte bruken av denne, gjennom samarbeide og diskusjoner mellom ukrainske og norske historikere og arkeologer. Onsdagens konferanse og round-table er initiativets første arrangement, som vil skape en møteplass for disse diskusjoner.

Meld deg på

Initiativet inviterer også til et åpningsarrangement hos Fritt Ord, tirsdag 12. desember

 

PROGRAMME for Wednesday 13th December:

09:00-09:10 Welcome and Introduction by Jan Bill, Museum of Cultural History, University of Oslo

09:10-09:35 Post doc. Olesia Zhdanovych, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv: Germanic peoples in Antique and Byzantine sources.

09:35-10:00 Associate Prof. Vita Polovinska, International Relations and Foreign Policy Department at Kyiv International University: The features of the stay of common and noble Norwegians in Rus'.

10:00-10:15 Coffee break

10:15-10:40 Leading researcher Nadiya Gavrylyuk, Institute of Archaeology of the National Academy of Science of Ukraine: Ecological and economic characteristics of the Dnieper River as one of the main water trade routes of antiquity (according to archaeological evidence).

10:40-11:05 Prof. Myroslav Voloshchuk, Department of World History, Vasyl Stefanyk Precarpathian University: «Galycha mogila» - a medieval Viking burial.

11:05-11:30 Leading researcher Borys Cherkas, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Science of Ukraine: Cossack fleet: the influence of the Vikings, of Kyivan Rus and the Renaissance.

11:30-11:45 Discussion of the morning’s papers

11:45-12:15 Lunsj

12:15-12:40 Prof. Marianne Vedeler, Museum of Cultural History, University of Oslo: Silk exchange to Viking Age Scandinavia

12:40-13:05 Prof. Jan Bill, Museum of Cultural History, University of Oslo: The Norwegian Viking Age connection to Ukraine - an archaeological perspective

13:05-13:30 Senior Research Fellow Stanislavskyi Viacheslav, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Science of Ukraine: Democratic traditions of Ukrainian society from the Middle Ages to the early modern times.

13:30-13:55 Prof. Frode Iversen, Museum of Cultural History, University of Oslo: Thing and thing sites in Scandinavia - a parallel to Ukrainian thing sites?

13:55-14:10 Discussion of the afternoon’s papers

14:10-14:25 Coffee break

14:25-14:50 Lecturer Ellen Marie Næss, Museum of Cultural History, University of Oslo: Learning about Vikings - the Viking theme in schools and museums in Norway today

14:50-15:00 Discussion of the paper

15:00-16:00 Round table discussion and conclusion: Norwegian-Ukrainian cooperation in history and archaeology: Possibilities and perspectives

Publisert 6. des. 2017 10:39 - Sist endret 10. sep. 2018 13:22