Museal indrevisjon: OBJEKTARIER

Museal indrevisjon gjenoppstår fra dvalen! Målet med MI er å skape en uformell diskusjonsflate for alle museets ansatte rundt spørsmål som oppstår i skjæringspunktene mellom våre tre F'er: Forskning, forvaltning og formidling. Velkommen!

New East Wing Expansion Museum of Natural History Berlin

Første møte blir fredag, d. 27. oktober kl. 9-10.30, hvor vi inviterer til frokostmøte om "Objektariet" med professor Brita Brenna fra IKOS som særlig invitert gjest.

"Objektariet" har vært med hele veien i den nye utstillingsvisjonen som en av de fire nye utstillingsplattformene og i planene for videre fornying av utstillinger i Historisk museum er det meste av 2. etasje planlagt til å huse objektarier.

Men objektariet er ikke noe ferdigbakt format. Tvert imot er det åpen for ulike tilganger og ideer som kan gi det en interessant innhold for både publikum og våre egne ansatte. Grunntanken er at objektariet skal fokusere på samlinger og gjenstander som kunnskapsobjekter, men derfra er veien åpen for fortolkning.

På møtet fredag vil Hanne Lovise Aannestad presentere noen tanker rundt objektariet og Brita Brenna vil fortelle om den stigende tendensen på museer rundt om i Europa til å gå tilbake til utstillinger i stil med gamle wunderkamre og i øvrig gi eksempler på utstillinger som kan virke som inspirasjon til diskusjonen om objektariet.

Det vil bli servert en enkel frokost, så gi gjerne beskjed om du kommer til peter.bjerregaard@khm.uio.no senest tirsdag d. 24/10.

 

Beste hilsener

Tone og Peter

 

For innspill, spørsmål, osv kontakt Tone Wang <tone.wang@khm.uio.no> eller Peter Bjerregaard <peter.bjerregaard@khm.uio.no>

Publisert 7. des. 2017 16:46 - Sist endret 7. des. 2017 16:46