Feiring av forskning ved KHM 2020

KHMs forskningsråd ønsker alle tilsatte velkommen til årets Feiring av forskning ved KHM.

Program:

 

Kommer!

1700: Sommerfest!

 

 

Kontakt forskningsradgiver@khm.uio.no hvis du har spørsmål.

Med vennlig hilsen KHMs forskningsråd ved Arne, Steinar og Pia

 

Publisert 9. mars 2020 16:09 - Sist endret 14. mai 2020 08:13