English version of this page

SENKU-seminar med Margrete Figenschou Simonsen

Pilegrimsmerker og hellige reiser i middelalderen.

Pilegrimsmerke fra Bari funnet ved Selja kloster (Bergen museum)

I dette seminaret vil jeg presentere mitt arbeid med funn av pilegrimsmerker i Norge. Jeg vil ta opp utgangspunkt, avgrensing, ulike typer og former, deres funnkontekst og funksjon. Hva representerer denne gjenstandskategorien og er de noe annet enn souvenirer? Begrepene pilegrim og pilegrimsferd. Kan studium av pilegrimsmerkene belyse denne virksomheten i norsk middelalder? Hvordan fordeler de arkeologiske funnene seg sett i forhold til de skriftlige kildene? Foreløpige resultater og konklusjoner.

Margrete Figenschou Simonsen er forsker ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum.

Seminaret holdes i seminarrommet i 3. etasje, Historisk museum (Frederiksgate 2b), inngang fra baksiden av bygget. Etter seminaret blir det muligheter til å fortsette diskusjonen i mer uformelle former og til lett servering.

Merk: Denne gangen holdes seminaret på norsk.

Arrangør

SENK, Geoffrey Gowlland og Tone Wang
Publisert 19. des. 2016 10:25 - Sist endret 11. okt. 2018 10:42