SENKU-seminar med Jon Vidar Sigurdsson

Vennskapet: Det viktigste sosiale båndet i vikingtiden

Bildet kan inneholde: .

I en rekke publikasjoner, f.eks. Skandinavia i vikingtiden (2017), har jeg argumentert for at vennskap (vinátta) var det viktigste sosiale båndet i det nordiske samfunnet i perioden ca. 800-1250. I dette foredraget vil fokus rettes mot vikingtiden. I vikingtidssamfunnet ble vennskap, dvs. gjensidige forpliktelser, brukt for å danne sosiale nettverk og sikre relasjonene mellom aktørene. Vennskap finner vi i alle de viktigste forholdene, f.eks. mellom bønder og høvdinger, høvdinger og konger, høvdinger og guder (de norrøne, helgener og Gud). Det var vennskapet som holdt vikingtidssamfunnet sammen og som knyttet det til høyere makter. Foredraget vil bli todelt. Første del vil dreie seg om innholdet i disse vennskapsrelasjonene, hvem kunne inngå disse, de konsekvenser vennskaps-overlappingene fikk for den politiske kulturen, og vikingenes aktiviteter hjemme og borte. Andre del vil ta for seg det noe av teoretiske grunnlaget for studier om vennskap.

 

Jon Vidar Sigurdsson er professor i historie ved IAKH, UiO. 

 

Publisert 30. aug. 2019 13:30 - Sist endret 27. mars 2020 13:59