SENKU-seminar med Maria Kartveit

Hvordan konstruerer og rekonstruerer et eks-sovjetisk land sin nasjonale arv og kulturhistorie?

Bildet kan inneholde: fotografi, kunst, photography, illustrasjon, arkivfotografering.

I nærmere 70 år var Mongolia en sovjetisk satelittstat. I Sovjettiden ble alt som representerte mongolsk tradisjon og etnisk diversitet forbudt, konfiskert eller ødelagt. Nasjonal kultur i den sovjetiske verden skulle først glemmes, for så å gjenoppstå i en synkretistisk, sosialistisk form. I 1990 ble Mongolia igjen et selvstendig land. Hva skjedde så?

I de 30 årene som har gått siden 1990 har Mongolia definert hva som er mongolsk nasjonalarv og identitet. Men hvordan gjøres det? Hvilke faktorer avgjør hvilke deler av historien som trekkes frem, og hvilke som nedtones, eller glemmes? Hvilke symboler, gjenstander, etnisiteter, språk og historiske hendelser blir fremhevet, og hvorfor?

Ved hjelp av en samling fotografier fra pre-sovjetisk tid, søker dette prosjektet å undersøke hvordan mongolsk historie blir til, og hvilke maktforhold som spiller inn i prosessen. 

Maria Kartveit er sosialantropolog og stipendiat ved SENKU.

Arrangør

Knut Christian Myhre og Jon Røyne Kyllingstad
Emneord: Mongolia, nasjonal identitet, Sosialantropologi
Publisert 2. jan. 2020 10:06 - Sist endret 22. apr. 2020 09:01