Vurderar du å søkje NFR i 2019 med KHM som vertsinstitusjon?

Dersom du ikkje arbeider ved KHM, men planlegg å søkje NFR til hovudfristen 10. april 2019 og ynskjer at KHM skal vurdere å vera vertskap for prosjektet ditt, les vidare!

KHMs frist for eksterne som ynskjer oss som vertskap: 1. februar 2019.

Send e-post til forskningsradgiver@khm.uio.no med

- foreløpig prosjekttittel

- kva NFR-program som er relevant

- kort utgreiing for prosjektets relevans jf. Kulturhistorisk museums satsingsområde

NFRs søknadsfrist: 10. april.

Tilsette ved KHM kan finne informasjon om NFR-fristen 2019 og intern prosess her.

Spørsmål? Kontakt tone.wang@khm.uio.no

Publisert 12. feb. 2019 06:31 - Sist endra 25. mai 2020 07:35