Analyser

Utvalget har faste møter annenhver måned der innkomne søknader behandles.

  • Søkere må regne med 3 ukers behandlingstid på søknaden.
  • For retningslinjer og søknadsskjema, se menyen til høyre.
  • Frister for innsending av søknader høsten 2018 er:
    8. august
    10. oktober
    28. november
  • For informasjon om tilgang til materiale, vennligst kontakt:

- Magasinforvalter Hanne Lovise Aannestad (arkeologi),

- Magasinforvalter Anette Sættem (mynt og klassisk arkeologi), eller 

- Seksjonsleder Gro Birgit Ween (etnografi).

 

For andre spørsmål, kontakt: Per Åke Persson

Publisert 8. des. 2016 15:08 - Sist endret 23. aug. 2018 20:43