English version of this page

Databasene

Gjenstandene i Kulturhistorisk museums samlinger er registrert i museets databaser. De publiseres på nett gjennom universitetsmuseenes portaler.

Eksempel fra fotoportalen. Skjermdump: unimus.no/foto

Gjenstandene ved Kulturhistorisk museum er tilgjengelige i databaser og nettportaler som utvikles og driftes av MUSIT. Det er base og nettportal for Oldsaksamlingen, en for numismatika og en felles for den etnografiske samlingen og antikksamlingen. Etnografi/antikk har to nettsider; den ene kan leses overalt, den andre krever Flash.

Gjenstandsbasene ble først fylt med opplysninger fra museets trykte og håndskrevne kataloger. Nå katalogiseres alle nyinnkomne gjenstander ved museet i basene. Gjenstandene gjøres tilgjengelig på nett når katalogiseringen er avsluttet. Stort sett alle gjenstander er nå beskrevet i basene, men ikke alle er publisert på nett,

I fotobasen har Kulturhistorisk museum flere tusen bilder av gjenstander i tillegg til bilder fra arkeologisk og antropologisk feltarbeid og dokumentasjon av annet arbeid ved museet. Bildene er tilgjengelig i en egen fotoportal og i tillegg vises bildene sammen med gjenstandene.

Samarbeidet mellom Kulturhistorisk museum og de andre unversitetsmuseene gjør at nettsidene viser gjenstander og fotografier fra hele landet.

Søk i databaser

Publisert 12. sep. 2016 08:54 - Sist endret 9. okt. 2018 14:35