English version of this page

Søk i samlingene våre

Gjenstandane i Kulturhistorisk museums samlingar er registrert i museets databasar. Dei blir publisert på nett gjennom universitetsmuseas portalar.

Gjenstandane ved Kulturhistorisk museum er tilgjengelege i databasar og nettportalar som blir utvikla og drifta gjennom UniMus samarbeidet. Det er base og nettportal for Oldsaksamlinga, numismatikk, etnografi og antikksamlinga. 

Gjenstandsbasane blei fyrst fylte med opplysingar frå museets trykte og handskrivne katalogar. Nå blir alle gjenstandar som kjem inn til museet katalogisert i basane. Gjenstandane blir gjort tilgjengelege på nett når katalogiseringa er avslutta. Stort sett alle gjenstandar er nå skildra i basane, men ikkje alle er publisert på nett.

I fotobasen har Kulturhistorisk museum fleire tusen bilete av gjenstandar, i tillegg til bilete frå arkeologisk og antropologisk feltarbeid og dokumentasjon av anna arbeid ved museet. Bileta er tilgjengeleg i nettportalen.

Samarbeidet mellom Kulturhistorisk museum og dei andre universitetsmusea gjer at nettsidene viser gjenstandar og fotografi frå heile landet.

Søk i Unimusportalen

I Unimusportalen kan du søke etter gjenstander og fotografier fra alle universitetsmuseene i Norge. For eksempel kan du se nærmere på funnene fra den kjente Oseberggraven fra vikingtiden, gjenstander fra steinalderen, myntkabinettet og vår etnografiske samling.

Se også Universitetet i Oslos digitale samlinger

Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) formidler, bevarer og forsker på universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo:

Publisert 12. sep. 2016 08:54 - Sist endra 17. aug. 2022 14:43