English version of this page

Databasane

Gjenstandane i Kulturhistorisk museums samlingar er registrert i museets databasar. Dei blir publisert på nett gjennom universitetsmuseas portalar.

Gjenstandane ved Kulturhistorisk museum er tilgjengelege i databasar og nettportalar som blir utvikla og drifta av MUSIT. Det er base og nettportal for Oldsaksamlinga, ein for numismatika og ein felles for den etnografiske samlinga og antikksamlinga. Etnografi/antikk har to nettsider, den eine kan lesast overalt, den andre krev Flash.

Gjenstandsbasane blei fyrst fylte med opplysingar frå museets trykte og handskrivne katalogar. Nå blir alle gjenstandar som kjem inn til museet katalogisert i basane. Gjenstandane blir gjort tilgjengelege på nett når katalogiseringa er avslutta. Stort sett alle gjenstandar er nå skildra i basane, men ikkje alle er publisert på nett.

I fotobasen har Kulturhistorisk museum fleire tusen bilete av gjenstandar, i tillegg til bilete frå arkeologisk og antropologisk feltarbeid og dokumentasjon av anna arbeid ved museet. Bileta er tilgjengeleg i en eigen fotoportal og i tillegg visast bileta saman med gjenstandane.

Samarbeidet mellom Kulturhistorisk museum og dei andre universitetsmusea gjer at nettsidene viser gjenstandar og fotografi frå heile landet.

Søk i databasar

Publisert 12. sep. 2016 08:54 - Sist endra 1. juni 2021 08:46