English version of this page

Det Røde Rom

Det røde rom er KHMs motor for vitenskapelige kvantesprang og utstillingsmessig nytenkning . Det er den ”ville tankes” rom.

Kulturhistorisk museum fremmer vitenskapsforståelse i det offentlige rom og driver en kreativ vitenproduksjon som intervenerer den offentlige debatt med faglig informasjon, overraskelser og provokasjoner. Med andre ord har KHM en plikt til å dyrke vitenskapens kanskje viktigste mål; å flytte mentale grenser for hva et menneske er - på tvers av tid og rom. Denne rollen kan bare oppfylles gjennom utøvelse av faglig mot kombinert med en lekende og kreativ forsknings- og utstillingskultur som bygger tverrfaglighet og tillitt mellom faggrupper. Det røde rom er tenkt som stedet, per excellance, der disse verdiene settes ut i livet. Navnet det ”røde rom” er tatt fra David Lynch’s film Twin Peaks. Det er rommet mellom forskjellige verdener som agent Cooper må reise til for å løse mordgåten på Laura Palmer. I filmen er dette et rom hvor konvensjonell rasjonalitet er satt ut av spill: stort blir smått, ungt blir gammelt og alle snakker baklengs. På samme måte er KHMs røde rom tenkt som det sted, der konvensjonell vitenskaps- og utstillingstenkning er satt ut av spill. I det røde rom er alt oppe til debatt og skal undersøkes for å komme opp med nye kreative tilnærmingsmåter og løsninger.

KHMs Forskningsråd behandler søknader om opphold i DRR. KHMs ansatte kan søke opphold her.

 

Publisert 18. feb. 2015 13:31 - Sist endret 27. aug. 2015 15:49