English version of this page

Det Røde Rom

Det røde rom er Kulturhistorisk museums motor for vitenskapelige kvantesprang og utstillingsmessig nytenkning . Det er den ville tankes rom.

Kulturhistorisk museum fremmer vitenskapsforståelse i det offentlige rom og driver en kreativ vitenproduksjon som intervenerer den offentlige debatt med faglig informasjon, overraskelser og provokasjoner.

Med andre ord har Kulturhistorisk museumen plikt til å dyrke vitenskapens kanskje viktigste mål: Å flytte mentale grenser for hva et menneske er - på tvers av tid og rom. Denne rollen kan bare oppfylles gjennom utøvelse av faglig mot kombinert med en lekende og kreativ forsknings- og utstillingskultur som bygger tverrfaglighet og tillitt mellom faggrupper.

Det røde rom er tenkt som stedet, per excellance, der disse verdiene settes ut i livet. Navnet det røde rom er tatt fra David Lynchs film Twin Peaks. Det er rommet mellom forskjellige verdener som agent Cooper må reise til for å løse mordgåten på Laura Palmer. I filmen er dette et rom hvor konvensjonell rasjonalitet er satt ut av spill: Stort blir smått, ungt blir gammelt og alle snakker baklengs. På samme måte er Kulturhistorisk museums røde rom tenkt som det sted, der konvensjonell vitenskaps- og utstillingstenkning er satt ut av spill. I det røde rom er alt oppe til debatt og skal undersøkes for å komme opp med nye kreative tilnærmingsmåter og løsninger.

Kulturhistorisk museums Forskningsråd behandler søknader om opphold i Det Røde Rom. Kulturhistorisk museums ansatte kan søke opphold her.

Publisert 18. feb. 2015 13:31 - Sist endret 9. okt. 2018 14:31