Collegium Medievales masterpris

Collegium Medievales masterpris deles ut årlig til en fremragende og nyskapende masteroppgave innen middelalderforskning.

Collegium Medievale jobber for å stimulere og synliggjøre unge kreative forskeres bidrag til middelalderforskningen. Masterprisen deles ut årlig til en kandidat som i særlig grad har bidratt til å fremme middelalderforskning – gjennom kunnskapsgivende funn, nye metoder eller utfordrende perspektiver som styrker forståelsen av middelalderen. Alle masterstudenter som oppfyller disse kriteriene er kandidater for nominasjon, uavhengig av disiplin og institusjonstilhørighet.

Masterprisen deles ut på årsmøtet. Vinneren mottar et diplom, gavekort på 1000 kroner i bokhandelen Akademika og støtte til å publisere en artikkel basert på masteravhandlingen i tidsskriftet Collegium Medievale. Publisering vil fortrinnsvis skje samme år som prisen mottas (prisutdeling mars, fagfellevurdering juni).

Nominering av kandidater

Masterprisen er ikke bundet til en fagdisiplin, men avhandlingen må ha vært levert ved et norsk universitet eller en høgskole i foregående kalenderår. Veiledere og sensorer kan nominere kandidater til prisen ved å levere en begrunnelse for nominasjonen.

Nominasjonen skal inneholde:

  • kandidatens kontaktinformasjon
  • kandidatens eget sammendrag av oppgaven
  • begrunnelse for nominasjon (inntil 600 ord) av veileder eller sensor

Nominer kandidat til Collegium Medievales masterpris

Frist for nominasjon av kandidater for kalenderåret 2021: 31. januar 2022.

Juryen gjør sin vurdering på grunnlag av innsendte nominasjoner og masteravhandlingens sammendrag, men leser ikke hele oppgaven. Vurderingen vil legge vekt på kvalitet, originalitet og bidrag til middelalderen som forskningsfelt.

Til grunn for utvelgelsen av kandidater ligger nominasjoner fra veiledere og sensorer i alle fagfelt som på en eller annen måte er relevante for middelalderforskning. Det er et mål at nominasjonene kan tjene som en oppmuntring for avsluttende kandidater og en inspirasjon for aspirerende studenter.

Historikk

Collegium Medievales masterpris springer ut av de to foreningene Middelalderforum og Collegium Medievale.

Middelalderforum var en forening for hovedfag- og masterstudenter, som var aktiv ved Universitetet i Oslo fram til 2005, og som hadde til formål å engasjere til et aktivt forskningsmiljø innenfor middelalderstudier. Foreningen ga ut tidsskrift og en skriftserie som sikret inntekter til driften. I 2021 ble foreningens resterende midler overført til Collegium Medievale med en intensjon og et ønske om at Collegium Medievale vil forvalte disse midlene til liknende formål.

Collegium Medievale har til oppgave å fremme middelalderforskning, knytte tverrfaglige kontakter og styrke det faglige miljøet for middelalderforskning for studenter, så vel som etablerte forskere. Foreningen ønsker å løfte frem bredden og dybden i forskningen som skjer på tvers av fag- og institusjonelle grenser, og ikke minst - på tvers av erfaringsnivå. Ved hjelp av masterprisen ønsker foreningen å synliggjøre og berømme middelalderforskningen som drives av studenter.

Publisert 2. mai 2021 23:50 - Sist endra 24. mars 2022 14:51