Krise eller kontinuitet på 500-tallet?

Halvdags forskningsseminar om samfunnsmessige endringer på 500-tallet e.Kr. KHM 23 september 2015 kl 12.15. Velkommen.

Truende vulkanskyer figurerer blant teoriene bak endringene som fant sted på 500-tallet.

Program

 

12.00 Velkommen v/Frode Iversen
12.05 Henrik Svensen – «Konsekvensene av to store vulkanutbrudd i år 536 og 540»
12.40 Julian Martinsen – «Krisetider eller endrede bevaringsforhold? Funn fra isen 400-700 e.Kr.»
13.00 Pause

13:15 Bo Gräslund – «Demografisk kris och partiell diskontinuitet under 500-talet»
13.50 Frode Iversen – «Krise og krise? Bosetningsmaterialet fra Østlandet»
14.10 Ingunn Marit Røstad – «Krise eller kontinuitet på 500-tallet: Samfunnsendringer og skiftende smykkemoter»

14.30 Pause

14.50 Christian L. Rødsrud – «Hvorfor opphørte keramikkproduksjonen i Norge ved overgangen til yngre jernalder?»
15.10 Torun Zachrisson – «Kris och förändring på 500-talet - en komplex historia utan enkla lösningar»
15.45 Sluttkommentar ved Dagfinn Skre
16.00 Avslutning

18.30 Middag. Vil du bli med? Meld fra til Grethe Bjørkan Bukkemoen

g.b.bukkemoen@khm.uio.no  

Arrangør

BOL
Publisert 30. jan. 2015 14:39 - Sist endret 31. okt. 2018 13:49