Deltakarar i Housing Heritage: Utforsking, problematisering og samanlikning av kulturarvproduksjon.

Fra UiO

Namn Telefon E-post Emneord
Gro Birgit Ween Førsteamanuensis +47 22845919 +4747338133 (mob) 47338133 g.b.ween@khm.uio.no Arktis, Australia, Sosialantropologi, Etnografi, Urfolk, Menneske-dyr relasjoner, Verdensarv, Rettigheter, Forvaltning, Materialitet
Håkon Roland Førsteamanuensis +47 22859948 +47 47273257 (mob) hakon.roland@khm.uio.no Arkeologi, Numismatikk, Heritage
Susan Braovac Konservator 22 85 93 40 47 37 03 38 (mob) susan.braovac@khm.uio.no Konservering, arkeologisk konservering, Osebergfunnene, alunkonservert tre
Tone Wang Seniorrådgiver +47 22851915 +4797021201 (mob) 97021201 tone.wang@khm.uio.no Sosialantropologi, Etnografi, Utstillinger
Geoffrey Gowlland
Brita Brenna Professor +47 22856932 brita.brenna@ikos.uio.no Museer og museologi, Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Vitenskapshistorie
Marzia Varutti Førsteamanuensis +47 22856992 marzia.varutti@ikos.uio.no Museer og museologi, Kulturhistorie, Urbefolkning, Materiell kultur, Taiwan.
Tone Cecilie Simensen Karlgård Universitetslektor +47 22859956 +4798649563 (mob) +47 98649563 t.c.s.karlgard@khm.uio.no Sosialantropologi, Utstillinger, museologi, Museumspedagogikk, Prosjektledelse
Hanne Lovise Aannestad Senioringeniør +47 22859980 +4740551565 (mob) h.l.aannestad@khm.uio.no Arkeologi, vikingtid, jernalder, museologi, Arkeologiske gjenstander og samlinger, samlingsforvaltning
Athithan Jayapalan
Laura Juliana Osorio Iregui Student l.j.o.iregui@khm.uio.no
Maria Kartveit Stipendiat 45687287 maria.kartveit@khm.uio.no Mongolia, Ulan Bator, maktrelasjoner, kolonialisme, Oscar Mamen, Canada, urfolk, Yukon
Silje Opdahl Mathisen Senioringeniør +47 22859923 +4799478111 (mob) s.o.mathisen@khm.uio.no

Andre deltakarar

  • Mari Lending