English version of this page

Polychrome Art History

I forskergruppen polykrom kunsthistorie konfronteres etablerte ‘sannheter’ om forgyllinger og farger (polykromi) på historiske skulpturer. Den ideelle menneskekroppen gjenskapt i hvit marmor har i generasjoner representert et ideal for skulpturell skjønnhet i vestlig kunst, på tross av klart synlige spor av original polykromi (farger og forgylling) på skulpturene. Det er i dag allment kjent at ideen om den klassisk hvite marmoren er et vrengebilde.

Gresk gudinne med spor av polykromi

Bemalt marmorhode fra en Gresk gudinne, 3.-1. århundre e.kr. Detalj av øyne. Athen, Acropolis Museum. 

Vi ønsker å bidra til å skrive en polykrom kunsthistorie sin gir en dypere innsikt i hvordan polykromi fungerte og ble mottatt i antikken, middelalderen, bysantium og renessansen basert på fakta. Vi vil se med et nyansert blikk på de polykrome rekonstruksjonene og hvordan forholdet mellom farger, overflater og deres materialitet fortoner seg.

Om gruppen

Tradisjonelt har analyser av farger og forgylling på skulptur fra antikken og middelalder hatt en tendens til å fokusere på de fargerike og forgylte flatenes fysiske bestanddeler og rekonstruksjon av disse. Det er imidlertid først når man tar i betraktning deres materialet og taktile respons i forhold til de arkitektoniske omgivelsene de var laget for utforskes for at vi kan komme nærmere en forståelse av hvordan disse kunstobjektene responderte og ble oppfattet i sin opprinnelige kontekst. Todimensjonale fargerekonstruksjoner av skulptur gir derfor liten tilgang til polykromiens lekne variasjon i deres visuelle språk.

Samlingene til Kulturhistorisk museum (KHM) inkluderer klassiske skulpturfragmenter i marmor med spor av pigmenter, samt en stor samling malte og forgylte treskulpturer fra middelalderen med eksepsjonelt godt bevart polykromi. Vi deltar i en viktig revurdering av fortiden ved å se undersøkelsene på egne samlinger i forhold til andre relevante eksempler nasjonalt og internasjonalt.

Falske konstruerte estetiske idealer må konfronteres med fakta. Vitenskapelige rekonstruksjoner må imidlertid også tilnærmes med et kritisk sinn. Vi legger spesielt vekt på materialenes subtile effekter og samspillet mellom overflatenes materialitet med skygge og lys i vårt bidrag til temaet klassisk og middelaldersk skulptur og deres polykromi.

Se mer om rekonstruksjon av middelalderske panelmalerier og skulpturer fra i regi av KHMs konserveringsatelier.

Workshops

PERCEIVING MATTER. Visual, Material and Sensual Communication from Antiquity to the Middle Ages and Beyond. Avholdt 5. april 2019 på KHM med internasjonalt inviterte foredragsholdere. Se programmet her.

Foredrag fra seminaret ble publisert i et eget spesialnummer av den elektroniske artikkelserien Clara, tilgjengelig fra: https://journals.uio.no/CLARA/issue/view/702.

Publikasjoner

Kaja Kollandsrud og Bente Kiilerich (2020) Perceiving Matter. Visual, Material and Sensual Communication – an Introduction,

Lasse Hodne (2020) Olympian Jupiter. Winckelmann and Quatremère de Quincy on Ancient Polychromy, Clara special issue 1.

Agneta Freccero (2020) Colour Experiments. The Harpy Monument: a Section of the West Side, Clara special issue 1.

Mark Abbe, Politura and Polychromy on Ancient Marble Sculpture, Clara special issue 1.

Amalie Skovmøller (2020) Between the Ideal and Artistic Practice. On Research into Ancient Sculptural Polychromy

Bente Kiilerich (2020) Texture, Colour and Surface Appearance of the Cividale Stuccoes, Clara special issue 1.

Spike Bucklow (2020) There’s More to Colour than Meets the Eye; Medieval and Early Modern Colour Perception, Clara special issue 1.

Kristin Kausland (2020) Setting the Stage, Framing the Picture; the Gilding and Polychromy of Late Medieval Altarpiece Structures in the North, Clara special issue 1.

Kristine Kolrud (2020) Colouring the Emperor: Andrea di Sansovino’s Polychrome Terracotta Relief of Galba, Clara special issue 1.

Emneord: Polykromi, Materialitet, Visuell kultur, Antikken, Middelalderkunst, Skulptur
Publisert 18. mars 2020 13:02 - Sist endra 9. sep. 2020 10:27