Arrangementer

I løpet av 2017 vil vi arrangere workshops, seminar, samt en konferanse:

For oversikt over arrangementer les her.

 

Tidligere

Tid og sted: 24. feb. 2015 12:1516:00, Norges Bank-salen, Historisk museum

Tre forskere med forskjellig faglig tilnærming vil forelese og diskutere frelsens økonomi, kirkerommet og liturgi og nattverden og offertoriet:

Dr. Giles Gasper, Durham University: 'Running an Economy: spiritual and material'

Dr. Martin J. Wangsgaard, Nationalmuseet, København: 'Fromme gaver - Møntudveksling og kirkerum'

Dr. Olav Tveito, Den norske kirke, Oslo: 'Alteret som et sted for offer'

Innledning ved Svein H Gullbekk, KHM