English version of this page

Steinalderens kystlandskap

Forskergruppen er i utgangspunktet knyttet til forvaltningsprosjektet E18-Rugtvedt-Dørdal, Bamble, Telemark, som begynte i 2013 og avsluttes i 2016, men appellerer til alle steinalder- og kystforskere.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Tom Heibreen

Ved å diskutere prosjektets problemstillinger med både arkeologer og forskere fra andre disipliner i åpne seminarer danner forskergruppen en vitenskapelig plattform for prosjektet og for interesserte kollegaer. Målet er å åpne opp for nye, til dels tverrfaglige, perspektiver på steinalderforskningen, samt å formidle forvaltningsvirksomhetens resultater så vel på nasjonal og internasjonal plan. Forskergruppen skal også bidra til å løfte det vitenskapelige nivået i forvaltningsprosjektet og derigjennom styrke den faglige kvaliteten på resultatene. Forskergruppen skal videreutvikles etter prosjektets avslutning.

Forskergruppen diskuterer steinalderens kystlandskap i et makro- og mikroperspektiv, med følgende temaer:

  • Kritisk diskusjon av begrepet "kyst"
  • Kritisk diskusjon av boplassbegrepet i steinalderforskningen (f.eks. strukturer, aktivitetssoner, deponeringsmønstre og 'taskscape')
  • Relasjonen mellom kyst og innland
  • Bosetningsmønstre i steinalderen

Disse temaene berører sosiale, økonomiske, kosmologiske og tafonomiske aspekter av steinalderens samfunn i et langtids- og samtids perspektiv, og er relatert til problemstillingen formulert i prosjektplanen for E18-prosjektet Rugtvedt-Dørdal. Forskning fra andre disipliner, som f.eks. sosialantropologi, etnologi, historie og/eller naturvitenskapene ønskes inndratt i diskusjonen.

Det arrangeres jevnlige, åpne seminarer med inviterte, eksterne foredragsholdere som er sentrale aktører i feltet. Disse seminarene er åpne for alle interesserte fagpersoner og studenter. Forskergruppen arrangerer en International Workshop "The Coastal Landscapes of the Mesolithic" i november 2016, som skal resultere i en engelskspråklig antologi.

Publisert 18. feb. 2015 12:24 - Sist endret 8. sep. 2016 09:31