English version of this page

Trends and Breaks in Stone Age History

Forskergruppe knyttet til E18-prosjektet Tvedestand–Arendal ved Kulturhistorisk museum.

Teknologi i endring. Spisser fra Pålsbufjorden i Buskerud. Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM

Skandinavisk steinalder spenner over et tidsrom på om lag 11 000 år, fra pionerfasen til bronsealderen tar over. Sporene etter menneskene fra dette tidsrommet har fellestrekk, men den lange perioden er også til dels preget av raske endringer i teknologi, bosetningsmønstre og næringsgrunnlag. Hvordan kan vi tilnærme oss de gjennomgripende skiftene vi ser spor etter i det arkeologiske materialet?

I tidsrommet 2014–2016 vil det pågå arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny europavei i Arendals-regionen langs sørøstkysten av Norge. I den forbindelse vil det bli undersøkt 34 steinalderlokaliteter som fordeler seg forholdsvis jevnt innenfor tidsrommet ca. 9000–2350 f.Kr., og mange av lokalitetene har kun været besøkt i en kort periode. Det fremgravde materialet vil gi en sjelden mulighet til å studere de lange linjene i historien, men også bruddene.

Forskningsprosjektet «Trends and Breaks in Stone Age History» vil gripe fatt i steinalderens foranderlige verden, slik den synliggjøres igjennom studier av gjenstandsmateriale, boplassorganisering og endringer i landskapet. Målet med prosjektet er å belyse dynamikken mellom kulturelle, naturgitte og teknologiske drivkreftene med utgangspunkt i arkeologisk materiale fra steinalderen.

Gruppen vil være knyttet til KHMs forskningsmessige satsningsområde «Landscapes – rapid changes. Habitation and environments during 12 000 years», og den vil arrangere foredrag og seminarer. Sluttresultatet vil være en engelskspråklig antologi som planlegges utgitt i 2017. Forskergruppen er åpen for deltagelse for KHMs ansatte og andre relevante fagpersoner.

 

 

 

Emneord: Steinalder, endring, kontinuitet, E18 Tvedestrand–Arendal
Publisert 4. okt. 2016 14:31 - Sist endret 15. nov. 2018 12:24