Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED)

Hovedformålet med ADED «Archaeological Digital Excavation Documentation» er å øke tilgjengeligheten av arkeologisk og vitenskapelig dokumentasjon gjennom en felles digital infrastruktur.

Dette vil skape nye muligheter for forskning og gi et sted for eksisterende ressurser å bli aktivert på tvers av regionene. All ny, digitalt generert geodata vil bli lagt til i basen, og i løpet av prosjektet blir også eldre data konvertert for å utfylle den tilgjengelige datamengden. Data har tidligere blitt lagret separat ved flere ulike institusjoner, og det har vært svært vanskelig å få en total oversikt på nasjonal basis. Undersøkelser av et slikt materiale har tidligere vist seg å være svært tidkrevende og graden av pålitelighet har variert. (Det er også viktig å legge til rette for fremtidige datatyper som 3D.)

Finansiering og organisering

Projektet er finansiert av Norges forskningsråd, og pågår fra august 2018 til mars 2021. Prosjektet ledes av Kulturhistorisk museum og har flere partnere som Riksantikvaren, distriktsmuseer, fylkeskommuner og Niku. Prosjektet er organiser i henhold til følgende modell: 

Organisasjonskart for ADED. Last ned PDF-versjonen.

Framdriftsplan

Den første delen av prosjektarbeidet vil være å definere kjernedataene som skal overføres til basen og definere dataflyt mellom de ulike arkeologiske institusjonene. Dette vil bli gjennomført i siste kvartal av 2018. Databasen vil bli produsert av en ekstern produsent. Kravene til basen er satt i enlighet med prosjektmalene og tilsvarer resultatene som framkommer innenfor arbeidet med kjernedata og dataflyt.

Hoveddelen av prosjektet blir da å overføre data til den nye basen og gjøre den søkbar for offentligheten. Dette arbeidet vil bli fordelt over resten av prosjektperioden og vil bli gjennomført individuelt av de ulike institusjonene som er involvert.

Hele prosjektet består av ti forskjellige arbeidspakker som delvis går samtidig. Prosjektledelse og integrasjon i MUSITs datamodell er de eneste pakkene som går gjennom hele prosjektet. Medarbeidere fra MUSIT og ILN (Institutt for lingvistiske og nordiske studier) deltar i arbeidet med integrering i dagens MUSIT-base. Den tiende pakken omhandler drift og vedlikehold etter at prosjektet er fullført. Nedenfor er en tidsplan for prosjektet.

Framdriftsplan for prosjektet. Last ned PDF-versjonen.

Resultater

Prosjektet vurderes som implementert og avklart når:

  1. Alle intrasisprosjekter er gjort tilgjengelig for søk og nedlastning
  2. Andre digitale utgravninger er gjort tilgjengelig for søk og nedlastning
  3. Grensesnittet for opplasting av nye prosjekter fungerer godt
  4. Det inkluderer et stort antall deltagende institusjoner (museer, RA, fylker)
  5. Datasett blir hentet fra infrastrukturen

ADED-basen vil bli integrert i den nasjonale infrastrukturen MUSIT. Gjennom dette går driften av basen til MUSIT når prosjektperioden er fullført. Som en del av deres system, er det ikke noen store, ekstra kostnader for å drifte basen.

Grunndokumenter

Tittel
prosjektbeskrivelse.docx 21. feb. 2019 12:07
rapport-wp2-kjernedata.pdf 4. des. 2018 08:41
rapport-wp3-dataflyt.pdf 6. des. 2018 07:44
Gå til Grunndokumenter

Referater

Tittel
rg-referat-160119.pdf 17. jan. 2019 10:14
rg-referat-270918.pdf 12. okt. 2018 11:03
sg-referat-240119.pdf 25. jan. 2019 08:45
sg-referat-270918.pdf 12. okt. 2018 11:03
wp2-referat-100918.pdf 12. okt. 2018 11:03
wp2-referat-171018.pdf 22. okt. 2018 08:38
wp3-referat-200918.pdf 12. okt. 2018 11:04
wp3-referat-261118.pdf 4. des. 2018 08:41
Gå til Referater
Publisert 1. nov. 2018 11:02 - Sist endret 15. jan. 2019 11:01