English version of this page

ArCo – Ageing Study of Treated Composite Archaeological Waterlogged Artefacts

I de siste tiårene er det observert en forverring av tilstanden hos ulike arkeologiske tregjenstander. ArCo er et konserveringsprosjekt som kombinerer tidligere funn om konserveringsmetoder for arkeologisk tre, med en innsikt om aldringsprosessen når ustabile salter er til stede.

Bakgrunn

Photo from ARC-Nucléart
Arkeologisk treprøve som inneholder ustabile salter. Foto: ARC.

Konserveringsvitenskapen står overfor flere utfordringer for å bevare arkeologiske tregjenstander. Selv om vanntrukne tregjenstander har ligget i jorden eller på sjøbunnen, hvor forringelse er begrenset på grunn av oksygenmangel, har de gjennomgått ulike kjemiske endringer. Tilstedeværelsen av ustabile salter i tre, dannet under ulike funnforhold eller som resultat av konserveringsmetode, er et bekymringsfullt problem. Dette inkluderer salter som jernsulfider, dannet under anoksiske betingelser i nærvær av svovel og oppløst jern fra metallkorrosjon, og alun som ble anvendt i konservering i perioden 1850–1950. Når saltene oksyderer eller alunhydrolyse skjer, kan det dannes syre som bryter ned treet og får det til å sprekke. For å stabilisere verdifulle kulturminner er det derfor viktig å nøytralisere det sure miljøet, inaktivere metallioner og hindre oksidasjon av salter.

Mål

 1. Forstå skadelige prosesser på et kjemisk nivå: interaksjoner mellom tre, konsolideringsmidler og ustabile salter

 2. Forstå hvordan konserveringsmetoder påvirker arkeologisk tre over tid

 3. Fremskaffe relevant innsikt om konserveringsmetoder: etablere egnede retningslinjer for framtidig behandling

Struktur

Prosjektet gjennomføres ved fem europeiske laboratorier og omfatter arkeologisk vanntrukkent tre fra gamle skipsfunn fra Norge, Danmark og Frankrike. Arbeidsoppgavene er organisert i tre hoveddeler:

 • Prøvetaking: ta prøver fra arkeologisk tre som inneholder ulike salter, og hvor forskjellige konserveringsmetoder har blitt anvendt

 • Klimapåvirkning: utføre akselerert aldring på prøvene i klimakammer med varierende relativ luftfuktighet

 • Karakterisering: analysere morfologiske, kjemiske og fysiske egenskaper av treprøver, før og etter kunstig aldring

Samarbeid

 • KHM – Saving Oseberg, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

 • Natmus – Department of Conservation, National Museum of Denmark

 • ARC – ARC-Nucléart conservation laboratory, Grenoble, Frankrike

 • DCCI – Department of Chemistry and Industrial Chemistry, University of Pisa, Italia

 • ARCHA – ARCHA research analysis laboratory, Pisa, Italia

Finansiering

Joint Programming Initiative (JPI) on Cultural Heritage – Joint Heritage European Programme (JHEP) Pilot Call

Les mer på den engelske nettsiden

Samarbeidspartnere

 • KHM - Kulturhistorisk museum
 • Natmus - Det danske Nasjonalmuseet
 • ARC - ARC-Nucléart, Frankrike
 • DCCI - Universitetet i Pisa, Italia
 • ARCHA - ARCHA laboratorium, Italia
Publisert 31. okt. 2016 12:48 - Sist endret 6. juni 2019 10:14

Kontakt

Prosjektleder

Hartmut Kutzke
Kulturhistorisk museum

Besøksadresse

Paviljongen
Vikingskiphuset
Huk aveny 35
0287 Oslo