Deltakarar i Matkultur i middelalderbyene (FOODIMPACT)

Fra UiO

Namn Telefon E-post Emneord
Marianne Vedeler Professor +47 22859569 98654089 marianne.vedeler@khm.uio.no Arkeologi, Klær og tekstiler, smykker, Middelalder, vikingtid, Samlingsforvaltning, Gjenstandskunnskap
Magne Samdal Senioringeniør +47 22859378 +4790862202 (mob) 90862202 magne.samdal@khm.uio.no Arkeologi, GIS, Jernalder, Vikingtid, Dokumentasjon, Metodeutvikling
Frode Iversen Professor +47 22845751 92485228 frode.iversen@khm.uio.no
Hugo de Boer Fungerende forskningsleder, Professor, Forskningsgruppeleder +47 22851875 98126030 (mob) hugo.deboer@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Molekylær identifikasjon, Plant DNA barcoding, ION-Torrent PGM, Botanikk systematikk, Orchidaceae, Cucurbitaceae, Ethnobotany, Medisinske planter
Bastiaan Star Førsteamanuensis +47 22858370 bastiaan.star@ibv.uio.no
Anneleen Kool Førstelektor +47 22851612 +4740648061 (mob) 40 64 80 61 anneleen.kool@nhm.uio.no Botanikk, Etnobotanikk, DNA barcoding, Ancient DNA, Vikingtiden, Caryophyllaceae, Fylogenitikk, Planteevolusjon, Medisinplanter
Tor Carlsen Seksjonssjef 22851711 tor.carlsen@nhm.uio.no Biologi, Botanikk, Systematikk, Mykologi
Mårten Teigen Overingeniør +47 90146729 marten.teigen@khm.uio.no SF, Fotograf
Margrete Figenschou Simonsen Forsker +47 22851939 +47 97428876 (mob) m.f.simonsen@khm.uio.no Arkeologi, Bosettingsarkeologi, Flateavdekking, Gjenstandskunnskap, Kulturminneloven, Forskningsformidling, Gravskikk i yngre bronsealder og eldre jernalder, Steinalderteknologi
Lars Morten Fuglevik Stipendiat +47 22859518 +4740282263 (mob) l.m.fuglevik@khm.uio.no