English version of this page

Gokstad Revitalisert

Gokstadgraven i Vestfold er den største kjente gravhaugen fra Vikingtiden. Den ble gravet ut i 1880, men funnene ble aldri ordentlig undersøkt. Foreløpige resultater i prosjektet Gokstad Revitalised tyder på at Gokstad var et høvdingsete og at mannen i graven var høvdingen selv.

Kongshaugen in 2007, during the recovery of the reburied remains of the Gokstad man. Photo: Anitra Fossum, Vestfold County Muncipality

Les mer om prosjektet på engelske sider

Publisert 31. okt. 2016 12:47 - Sist endret 28. sep. 2018 09:59