English version of this page

Human Sacrifice and Value

Hvorfor menneskelig offer? Hovedmålet med prosjektet er å generere større kunnskap om arten av menneskelige offerritualer. Prosjektet vil skape en dypere forståelse av de sosiale mekanismene som ligger til grunn for det glatte forholdet mellom hellige ofre for ofre og vanærende former for vold.

Bildet kan inneholde: blåhalsarbeider.

På engelsk

Prosjektsidene foreligger kun på engelsk. Du kan lese mer om prosjektet ved å gå til de engelske sidene for Human Sacrifice and Value.

 

Publisert 11. jan. 2021 08:29 - Sist endra 9. feb. 2021 10:09