English version of this page

Making Sense Through the Senses. Exploring the Aesthetics of Ritual

Enhver sosial gruppe, enhver utført handling og ethvert menneskelig fenomen har en form, en materiell dimensjon, og en meningsdimensjon som kan begripes/sanses. Dette prosjektet søker å studere denne sammenhengen.

Om prosjektet

Dette gjør vi ved å nærme oss begripelse gjennom sansene; gjennom et fokus på mediering som er den måten verden aktualiseres for folk som individer og som deler av sosiale grupper. Det underliggende premisset for prosjektet er at vi som mennesker ikke har direkte tilgang til virkeligheten; erfaringer er alltid mediert på en eller annen måte, gjennom fysike omgivelser, gjenstander, teknologier, praksiser o.a.

Vår hypotese er at medieringens sanselige form strukturerer vår forståelse av virkeligheten; Mens den fysiologiske hjernen, selvsagt er adskilt fra verden utenfor av kraniet, finnes det ingen grunn til å anta at tenkningens kognitive apparat er adskilt på samme vis  (Clark and Chalmers 1998, Day 2004, Clark 2011). Et helt sentralt begrep i denne forbindele er begrepet 'scaffolding' ('støtteverk'); ideen om at det det er en iboende egenskap ved menneskelig bevisthet å gjøre bruk av eksterne resurser i sin tenkning.

Mål

Gjennom å fokusere på ritualer i fire ulike verdensdeler, Polynesia, Sri Lanka, Zanzibar og Sør Amerika, er prosjektets hovedmål å utforske og sammenligne forbindelsen mellom hvordan mediering foregår og spesifikke presentasjoner og manifisteringer av virkelighet. Spesielt fokuserer vi på forholdet mellom  komposisjonen eller strukturen i ritualene selv og virkelighetsoppfatninger og verdier i samfunnet som omgir ritualene.

Prosjektets sekundære mål er gjennom filming å dokumentere hvorledes  gjenstander og rituelt utstyr håndteres og (re-)defineres gjennom sin ritelle bruk.

Resultater

Vi planlegger å formidle forskningen gjennom:

  • Bokutgivelse i  Oxford Ritual series
  • Spesialutgave i tidskriftet, Journal of Material Religion.
  • Foto- og filmbasertional utstilling om rituell estetikk ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Delprosjekter

  • Changing Magic and Magical Change: A Study of materialization, imagination and transformation in Zanzibar
  • Rituals on the move: A study of the ritual presentation and cultural evaluation of  koloa (‘Tongan wealth’ ), kai (‘Tongan food’) and kava (‘Tongan kava’), among Tongan overseas migrants.
  • Religious tradition and ethnic Identity: A study of the Pattini Rituals in Panama, Sri Lanka

Finansiering

Intern forskningsfinansiering fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Publisert 21. okt. 2016 12:08 - Sist endret 8. okt. 2018 11:30