Hvaler kirke

Hvaler kirke (Christie & Christie 1959a)  

Over 1000 mynter er funnet i Hvaler kirke. Dette er det største myntfunnet som er gjort blant kirkene i det indre Oslofjordområdet. Hvaler kirke tilhører den store kirketypen på Østlandet og er den eneste steinkirken fra middelalderen som ligger i Østfolds skjærgård. Konstruksjonen og bruken av byggematerialet tyder på at kirken ble oppført i to faser. Koret var trolig ferdig før skipet ble oppført. Kirken i sin helhet ble bygd på 1100-tallet.

Tyskland, K. Fredrik Barbarossa (1152-1190), penning, ID327875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Hvaler kirke er det funnet et forholdsvis stort antall mynter fra 1100-tallet, noe som kan tyde på at bruken av mynt startet relativt tidlig i kystnære strøk i Vikenområdet. Funnet indikerer også et omfattende myntbruk på Hvaler allerede i høymiddelalderen. Ca. halvparten av myntene ble preget mellom årene 1202 og 1387. Mange mynt fra hansabyene i Nord Tyskland og i Baltikum gir en mulig indikasjon på Hvalers kontakter med den internasjonale skipstrafikken i seinmiddelalder. Det er ikke utenkelig at utenlandsk mynt i denne period kom til Hvaler via byer som Tønsberg og Oslo. Spesielt i Oslo har man funnet mange tyske og nederlandske mynter.

Baltikum, Eb. Sylvester Stodewäscher (1448-1479), artig, ID327884  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie

Øygruppen Hvaler hadde, i motsetning til den rike jordbruksbebyggelsen på fastlandet, ikke samme forutsetning for å akkumelere ett økonomisk overskudd. Omkring 24 gårder omtales i biskop Øysteins jordebok fra ca. 1390-årene. Til tross for dette tyder myntfunnet og plasseringen av en stor og påkostet romansk kirke at beboere på øygruppen hadde gode inntektskilder. Håndteringen av store mengder mynt kan ha skjedd i forbindelse med organisert fiske der befolkningsgrupper både fra og utenfor Hvaler var delaktige.
 

Sverige, anonym, 1400-tal, hulpenning, ID327878  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkeologiske undersøkelser

Hvaler kirke er den eneste storkirken i Østfold som har blitt arkeologiskt undersøkt. Undersøkelsene ble ledet av Erling Johansen og Ivar Bruu i 1953 og i 1954. Initiativ til utgravingene ble tatt etter at arkitekt Håkon Christie hadde påbegynt et omfattende restaureringsarbeid av kirken. I Norge var dette første gang hvor det ble foretatt systematiske undersøkelser av et kulturlag under et kirkegulv. Korte kontekstuelle opplysninger hvor myntene ble funnet foreligger. Skipet, i tillegg til deler av koret, samt apsiden ble totalundersøkt.

Museumsnummer

UMK 611:805 ex (1954); 1350:1 ex (1969); 1079a:1 ex (1970); 1202:208 ex (1984).
 

Litteratur

Christie, H. 1955: Beretning om utgravningene i Hvaler kirke. Brev till Carsten Svarstad, myntkabinettet, KHM, Kirkefunnarkivet.
Christie, Sigrid & Christie, Håkon 1959a: Norges kirker. Østfold, vol. 1. Oslo.
- 1959b: Norges kirker. Østfold, vol. 2. Riksantikvaren. Oslo, 165-175.
Ekroll, Ø. 1997: Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen. Oslo, 225.
Hjardar, Ulf 1996: En katedral ved havet: Hvaler kirkes tusen år. Elva forlaget.
Johansen, Erling 1954: Fortids-funn med fremtids-vyer. Foreløpig melding om utgravningene ved Hvaler kirke. Østfoldarv, 87-102.
Kvaal, Barbro 2003: Middelalderkirkene i Østfold. Hvaler kirke. Wiwar:2, 28-34.
Norseng, Per G. & Eliassen, Sven G. 2005: I Borgarsysle. Østfolds historie, vol. 2. Østfold fylkeskommune, 130-149.
Skaare, Kolbjørn 1988: Myntfunnene fra Hvaler kirke. Østfoldarv:10, 129-148.
Svarstad, Carsten 1955: Foreløbig meddelelse om myntfunnet fra Hvaler kirke. NNUM:1955:1, 5.

 

Publisert 15. nov. 2012 19:42 - Sist endret 10. des. 2012 23:47