English version of this page

Saving Oseberg

Prosjektet dokumenterer tregjenstander fra Osebergfunnet og forsker på konserveringsmetoder for å bevare denne ikoniske delen av vår kulturarv for fremtiden.

Konservator Paul Johannessen under alunbehandling av Osebergfunnet i begynnelsen av 1900-tallet. Forskere jobber nå for å forstå nedbrytningsprosessene av disse alunbehandlet gjenstander. Foto: KHM/UiO

Om prosjektet

Osebergfunnet er et av de viktigste arkeologiske funnene i Norge og omfatter verdens mest omfangsrike samling av tregjenstander fra vikingtiden. I dag er tregjenstandene i dårlig forfatning på grunn av konserveringsmetodene som ble brukt for hundre år siden; etter utgraving i 1904 ble de mest nedbrutte gjenstander konservert med alunsalter.

Prosjektet har tre års varighet (2014–16) og forsetter forskningen startet som Alunprosjektet (Alum Research Project; ARP, 2007–13) ved  Kulturhistorisk museum. Målet for Alunprosjektet var å danne et vitenskapelig grunnlag for å velge konserverings metoder for Osebergfunnet i framtiden. Saving Oseberg vurderer alternativene for å behandle og stabilisere gjenstandene fra samlingen, basert på metoder utviklet av Alunprosjektet og andre forskningsgrupper. Det er et tverrfaglig prosjekt som knytter sammen kultur- og naturvitenskapelige fagområder for å bevare arkeologiske tregjenstander.

Mål

Målet til Saving Oseberg-prosjektet er å forhindre og/eller stoppe nedbrytning av de alunbehandlede tregjenstandene fra Osebergfunnet. Det er viktig å styrke og stabilisere trevirket for å bevare tregjenstandene for framtidige generasjoner. Prosjektet fokuserer på fem hoveddeler:

 • Dokumentasjon: dokumentere alun-behandlede gjenstander for fremtiden.
 • Analyse: analysere nedbrytningsprosesser i alun-behandlet tre, inkludert mekanisk og kjemisk karakterisering.
 • Nøytralisering: evaluere og utvikle metoder for å nøytralisere treet og stoppe aktiv nedbrytning, inkludert fjerning eller inaktivering av metallioner.
 • Konserveringsmetoder: teste eksisterende polymerer og utvikle nye metoder og protokoller for å bevare tregjenstandene.
 • Forebyggende konservering: gjennomføre tiltak for å bedre utstillingsforholdene i Vikingskipshuset på lang sikt.

Selv om ikke alle spørsmål vil bli fullstendig besvart i løpet prosjektperioden, er videre aktiviteter planlagt. Dette vil gi Kulturhistorisk museum muligheten til å bevare de alunbehandlede gjenstandene fra Osebergfunnet.

Samarbeid

 • KI – Kjemisk institutt, Universitet i Oslo

 • NIBIO – Wood Technology, Norsk institutt for bioøkonomi, Ås

 • DCCI – Department of Chemistry and Industrial Chemistry, University of Pisa, Italia

 • CSGI – Center for Colloid and Surface Science, Firenze, Italia

 • NCMH – The National Centre for Macromolecular Hydrodynamics, University of Nottingham, Storbritannia

Finansiering

Prosjektet finansieres av staten og Universitetet i Oslo.

Kontakt

Prosjektleder

Louis Boumans

Forskningskoordinatorer

Susan Braovac

Caitlin McQueen

Deltakere

Se prosjektbeskrivelsen på engelsk for deltakerliste.

 

 

Besøksadresse

Paviljongen
Vikingskiphuset
Huk aveny 35
0287 Oslo

0287 Oslo

   

  Publisert 27. okt. 2016 10:43 - Sist endret 20. feb. 2019 12:30