Work-shop på Edderkoppen, 25. - 26. februar 2014

Mål for workshopen var å komme frem til konsept, fortellinger og ideer til bruk av rommet.

Første del av dag 1 brukte vi til kreativt gjenstandsverksted, hvor tre grupper laget hver sin gjenstand på bakgrunn av et tildelt tema: minner, magi, kapital og identitet. Dette var enn øvelse som satte fokus på visuell formidling av et budskap, og hvordan dette skiller seg fra skriftlig og verbal formidling.  Andre del av dagen ble brukt til konseptutvikling på de samme temaene. Dag 2 ble brukt til å videreutvikle et felles konsept, samt å se på hvordan vi kan bruke rom, lys, lyd og lukt til å formidle innholdet. Inndelingen i identitet, kapital, minner og magi som vi tok med oss fra boken ble oppløst til fordel for et overordnet konsept: Gjenstandenes kraft. For å arbeide fram gode historier knyttet til dette konseptet ble dette omarbeidet til et spørsmål: Hvorfor har utsmykning kraft? Utfra dette spørsmålet arbeidet vi frem en rekke forslag til historier som kan fortelles.

Publisert 3. apr. 2014 14:01 - Sist endret 31. okt. 2014 13:16