Delprosjekter

Einar Østmo

I tusener av år hadde mennesker i Norden som overalt ellers levd av å finne det de trengte til livets opphold i naturen – ved sanking, fangst, fiske og jakt. Det var nok ikke alltid noen idyllisk tilværelse, og konflikter om rettigheter til de beste fiskeplassene og jaktområdene kunne saktens oppstå.

Kvinnesmykker og familieminner 500-1000 e.Kr.

Gjennom hele jernalderen begraves mange kvinner med utsøkte spenner.

Dette bidraget til prosjektet vil ta for seg det fotografiske portrett som materielt uttrykk for konstruksjon av identitet og minnehistorie.