Ta det personlig – historier om personlig utsmykning

Prosjektet studerer forhold rundt personlig utsmykning på tvers av tid og rom.

Bare pynt?

Arkeologiske og etnografiske samlinger er fulle av smykker og personlige gjenstander brukt til hverdags, fest og i ulike religiøse og tradisjonelle ritualer. Samspillet kropp og pynt skaper nærhet og kraft som i mange kulturer forbindes med magi. For folk i hele verden er og var personlig utsmykning viktig. Derfor handler en stor del av kulturarven om nettopp det å pynte seg. Hvem pyntet man seg for? Og hvorfor? Akkurat som i dag var det man pyntet seg med en god mulighet og et ypperlig redskap til å signalisere forskjellen - eller likheten - mellom meg og de andre. Et smykke representerer både økonomisk og kulturell kapital. Samtidig som det kan bære med seg et enda mer verdifullt personlig eller kollektivt minne.

Utstillingen åpnet 12. juni 2015. Velkommen til vår pynteverden!

 

Hvem er vi

Prosjektet er bredt sammensatt av fagfolk fra arkeologi, sosialantropologi, kunsthistorie, fotografi og kjemi. Vi jobber alle ved Kullturhistorisk museum. Gjennom arbeid med samlingene og forskning knyttet til disse oppstår hele tiden nye spørsmål og problemstillinger. Personlig utsmykning danner et tematisk grunnlag i skjæringspunktet mellom forskning, museal forvaltning og formidling, og i dette prosjektet jobber vi tverrfaglig og på tvers av tid og rom. Forskningen som presenteres i boken danner grunnlag for utstillingen, hvor vi setter fokus på utvalgte tema og gir dem en annen og mer visuell vri.

 

Publikasjon: Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys (Red: M. Vedeler og I. M. Røstad)

Museumsforlaget  2015.

Innledning: Om smykker og utsmykning av kroppen ( Marianne Vedeler og Ingunn M. Røstad)

Del 1: Personlig pryd og identitet

“What’s in a ring?” (Marina Prusac Lindhagen)

Smykket til kamp – Estetikkens makt og maktens estetikk –praktsverd i vikingtid (Hanne L. Annestad) 

Gull & glitter, glass & emalje. Draktsmykker og statusmarkører i middelalderen (Mona Bramer Solhaug)

Smykkedisign i India og Norge: maksimalisme, minimalisme og illusjoner om den andre (Tereza Kuldova og Remy Bugge)

Del 2: Smykker som kapital

Steinalderrav i syd-Norge (Einar Østmo)

Verdifulle smykker; refleksjoner rundt gull og kvinners personlige økonomi i Zanzibar town (Kjersti Larsen)

Verden vil bedras. Kopiering og manipulering av smykker (Hartmut Kutzke, Ingunn M. Røstad og Marianne Vedeler)

Del 3: Personlig utsmykning, minner og magi

Mot en ny tid? Merovingertidens ryggknappspenner som uttrykk for endring og erindring (Zanette Glørstad og Ingunn M. Røstad)

Smykkesteiner i middelalderens kosmologi (Marianne Vedeler og Hartmut Kutzke)

En hårete historie - Om hår og kam i jernalder og tidlig middelalder (Margrethe Simonsen)

”Speilet med hukommelse” – portrettfotografi, identitet og erindring (Ellen Holte)

 

 

Publisert 21. okt. 2016 12:09