Deltakere i Ta det personlig – historier om personlig utsmykning

Navn Telefon E-post Emneord
Ann Zanette Tsigaridas Glørstad Førsteamanuensis +47-22851971 a.z.t.glorstad@khm.uio.no Arkeologi
Hartmut Kutzke Førsteamanuensis +47-22859477 97985024 (mob) hartmut.kutzke@khm.uio.no farger og pigmenter, Vitenskapshistorie, kunstteknologi, kjemiske analyser, Konservering
Marianne Vedeler Professor +47-22859569 98654089 marianne.vedeler@khm.uio.no Arkeologi, Klær og tekstiler, smykker, Middelalder, vikingtid, Samlingsforvaltning, Gjenstandskunnskap
Ingunn Marit Røstad Førsteamanuensis +47-22859622 i.m.rostad@khm.uio.no Arkeologi, smykker
Katherine Elliott Universitetslektor +47-22859927 katherine.elliott@khm.uio.no Museumspedagogikk, Utstillinger
Mona Karlsen
Kjersti Larsen Professor +47-22859968 kjersti.larsen@khm.uio.no Mobilitet og migrasjon, Indiske hav, Kjønn, Sør-Sudan, Sosialantropologi, Ritualer og kosmologi, Performativitet, Identitet, Religion, Etnografi, Islam
Einar Østmo Professor emeritus +47-22859941 einaro@extern.uio.no
Ellen C. Holte Overingeniør e.c.holte@khm.uio.no Fotograf, Dokumentasjon
Tereza Kuldova Forsker +47-22859375 tereza.kuldova@iakh.uio.no Håndtverk, Hierarki, Sosial endring, Sosialantropologi, India, Materiell kultur, Estetisk økonomi, Organisert kriminalitet, Subkultur, Kriminologi, Verdi, Motorsykkel subkultur, Design, Mote, Gjenger, Kommodifisering
Hanne Lovise Aannestad Overingeniør +47-22859980 40551565 (mob) h.l.aannestad@khm.uio.no museologi, vikingtid, Arkeologi, Arkeologiske gjenstander og samlinger, samlingsforvaltning, jernalder
Mona Bramer Solhaug Professor emeritus +47-22859595 monabso@extern.uio.no Kirkeruiner, Innredning og utsmykning, Døpefonter, Kunsthistorie, Kunstvitenskap, Middelalder, Stavkirker, Kirkekunst, Emaljer
Margrete Figenschou Simonsen Forsker +47-22851939 +47-97428876 (mob) m.f.simonsen@khm.uio.no Arkeologi, Bosettingsarkeologi, Flateavdekking, Gjenstandskunnskap, Kulturminneloven, Forskningsformidling, Gravskikk i yngre bronsealder og eldre jernalder, Steinalderteknologi