Organisering

Ta det personlig skal både bli bok og utstilling, og majoriteten av deltakerne arbeider med begge deler.  Ingunn M. Røstad og Marianne Vedeler er redaktører for boken. Margrete Figenschou Simonsen er web-redaktør,  og Ellen Holte er vår billedredaktør. Marianne Vedeler er prosjektleder og innholdskurator for utstillingen,  mens Kathy Elliott er tolkningskurator. Eili Lindøe er utstillingsdesigner.