Deltakere i Trends and Breaks in Stone Age History

Navn Telefon E-post Emneord
Birgitte Bjørkli Rådgiver +47-22859805 95759238 (mob) 95759238 birgitte.bjorkli@khm.uio.no Typologi, Kronologi, Metodeutvikling, Museologi, Steinalder, formidling, Steinalderteknologi, Arkeologiske gjenstander
Lars Sundström
Axel Johan Mjærum Førsteamanuensis +47-22859461 +47-91775841 (mob) a.j.mjarum@khm.uio.no Arkeologi
Steinar Kristensen Senioringeniør +47-22859676 +47-90178298 (mob) steinar.kristensen@khm.uio.no RTI, Intrasis, Drone, MUSIT, Brettspill, Feltdokumentasjon, Fotogrammetri, Databaser, Arkeologi, Jernalder, GIS
Annette Solberg
Jo-Simon Frøshaug Stokke Rådgiver j.s.f.stokke@khm.uio.no
Synnøve Viken Rådgiver +47-97581648 (mob) synnove.viken@khm.uio.no