Publikasjoner - Side 2

By Øivind Fuglerud.

In Museum Anthropology, Volume 35. Issue 2. October 2012 (Pages 170 - 184).

DOI 10.1111/j. 1548-1379.2012.01130.x

By Peter Bjerregaard

In Christian Suhr & Rane Willerslev (eds.) : Transcultural Montage

Berghahn books 2013. ISBN 978-0-85745-964-0

In: S. Eyb-Green et al. (eds.) TheArtist’s Process. Technology and Interpretation Archetype Publications, London 2012, p. 172-175

A hair-raising tale of idealism, political corruption, shamanism, and survival in the Siberian wilderness.

Egmont serieforlaget i samarbeid med Kulturhistorisk museum.

Av Knut Paasche og Carl Barks

Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet.

Det internasjonale runetidsskriftet Nytt om runer blir utgitt årlig av Runearkivet ved Kulturhistorisk museum. 

Les mer om Nytt om runer på engelske sider.

Journal of Cultural Heritage ( ISSN 1296-2074) Vol. 13, hefte 3, 2012, ss. 183-190.

Mikkel Christensen, Hartmut Kutzke og Finn Knut Hansen

A runic name-riddle in an Icelandic manuscript from 1804, Landsbókasafn 2565 8vo, conceals the author's name "Guðmundur" and is Guðmundur Bergþórsson's signature in his Olgeir rímur danska. The manuscript turns out to be written by Gísli Konráðsson, father of Professor Konrad Gislason.

Futhark: International Journal of Runic Studies ( ISSN 1892-0950) Vol. 2, 2011.

James Knirk

Journal of Medieval History Volume 38, Issue 2, 2012  

Giles E.M. Gaspera* & Svein H. Gullbekkb  

Om mynt og myntenes funksjon som penger i Norge fra etableringen av myntvesenet under Harald Hardråde (1047 - 1066) til Svartedauen (1350).