English version of this page

Om Kulturhistorisk museums arbeidsnotatserie

Kulturhistorisk museums arbeidsnotatserie (Museum of Cultural History Working Papers) publiserer pre-print av artikler og bokkapitler. Serien er ikke fagfellevurdert, og alle rettigheter forblir hos den enkelte forfatter. Hvis du ønsker å publisere i serien kontakt forskningsradgiver@khm.uio.no.

Tilbakemeldinger og spørsmål til publiserte arbeidsnotater sendes direkte til forfatteren på hans/ hennes e-post. Det kan refereres til arbeidsnotater uten ytterligere tillatelse fra forfatteren. Se det enkelte arbeidsnotat for format for referanse.

Publisert 9. aug. 2019 18:00 - Sist endret 30. aug. 2019 08:34