Bokkapitler

Forsida til tidsskriftet Clara
Publisert 19. mars 2018 08:49

CLARA Classical Art and Archaeology er eit open access-tidskrift som blei lansert i 2016 som ein del av UBs satsing på plattforma FRITT, og som i 2018 blei registrert på nivå 1 ved Norsk senter for forskningsdata. Tidskriftet CLARA er eigd av KHM og blir drive av SENKU, med Marina Prusac Lindhagen som sjefsredaktør.