CLARA - nytt internasjonalt tidsskrift

Forsiden til tidsskriftet Clara

Kulturhistorisk museums nye internasjonale Open Access tidsskrift CLARA Classical Art and Archaeology har blitt godkjent for nivå 1 av Det nasjonale publiseringsutvalget. Anerkjennelsen er et bevis på at artiklene som publiseres er av akademisk kvalitet og at tidsskriftet har en høy standard for spredning av nye forskningsresultater. Anerkjennelsen er også et bevis på at artiklene publiseres in en form som gjør det mulig å verifisere forskningsresultater og bruke dem i ny forskning.

Museum of Cultural History's New Open Access Journal CLARA Classical Art and Archaeology has been approved Level 1 by the Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers! The approval guarantees academic quality and high standard dissemination of new research results. The approval also guarantees that the presentation of the articles is in a form that allows the research findings to be verified and/or used in new research.

Publisert 19. mars 2018 08:49 - Sist endret 10. okt. 2018 14:04