CLARA Classical Art and Archaeology - internasjonalt tidsskrift

CLARA Classical Art and Archaeology er eit open access-tidskrift som blei lansert i 2016 som ein del av UBs satsing på plattforma FRITT, og som i 2018 blei registrert på nivå 1 ved Norsk senter for forskningsdata. Tidskriftet CLARA er eigd av KHM og blir drive av SENKU, med Marina Prusac Lindhagen som sjefsredaktør.

Forsida til tidsskriftet Clara

Kulturhistorisk museums nye internasjonale Open Access tidsskrift CLARA Classical Art and Archaeology har blitt godkjent for nivå 1 av Det nasjonale publiseringsutvalet. Godkjenninga er eit bevis på at artiklane som blir publisert er av akademisk kvalitet og at tidsskriftet har ein høg standard for spreiing av nye forskingsresultat. Godkjenninga er også eit bevis på at artiklane blir publisert i ei form som gjer det mogeleg å verifisere forskingsresultat og bruke dei i ny forsking.

Museum of Cultural History's New Open Access Journal CLARA Classical Art and Archaeology has been approved Level 1 by the Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers! The approval guarantees academic quality and high standard dissemination of new research results. The approval also guarantees that the presentation of the articles is in a form that allows the research findings to be verified and/or used in new research.

Les meir om CLARA her

Publisert 19. mars 2018 08:49 - Sist endra 3. apr. 2020 11:41