English version of this page

Samlingane

Det ligg eit stort forskingspotensial i Kulturhistorisk museums samlingar. Arkeologiske funn og innsamla antropologisk materiale dannar grunnlag for stadig nye problemstillingar, i takt med at det kjem opp nye forskingsbehov.

Drakt laget av dyreskinn.
Amundsens Gjøahavn-samling 1903-1905

Utforsk portalen med tradisjonelle gjenstandar frå Inuit-samlinga til Roald Amundsen.

Et smykke som kan ha vært et armbånd eller ankelbånd.
Santalsamlinga

Utforsk portalen med gjenstandar frå santalfolket i India.

Historia om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Noregs eldste universitet og har hatt stor betydning for utviklinga av landets undervisning, forsking, formidling og innovasjon. Museum for universitets- og vitskapshistorie har gjenstands- og fotosamlingar om universitetets forsking og historie.

Gjenstandskalender

Kulturhistorisk museum har mange spennande gjenstandar i samlingane, og alle har si historie. Gjenstandskalenderen er vidareført på Gjenstandsbloggen (Forskning.no).

Museets databasar

Sjå mange fleire gjenstandar i Kulturhistorisk museums digitale samlingar.

Om samlingane

 • Kontinuerleg utvikling av metodar medverkar til at det heile tida er mogeleg å auke våre kunnskapar om gjenstandane, samlingane dei høyrer til og stadene dei kjem frå.
 • Kulturhistorisk museums største samlingar er Oldsaksamlinga, Etnografisk samling og Myntkabinettet.
 • Oldsaksamlinga inkluderer arkeologisk materiale frå steinalderen til reformasjonen, inkludert Vikingskipssamlinga og samlinga av mellomalderens kyrkjekunst.
 • Etnografisk samling har gjenstandar frå alle verdsdelar, frå ulike historiske periodar og fram til i dag.
 • Myntkabinettet forvaltar landets største numismatiske samling, med myntar frå antikken og til dei siste som til kvar tid blir prega i Noreg.
 • Kulturhistorisk museums mindre samlingar er Antikksamlinga, Egypt-samlinga og Runearkivet, som alle inkluderer unike gjenstandar.
 • Dei er basis for verksemda ved museet. Både forsking, forvalting og formidling i museet byggjer på museets samlingar
 • Samlingane er alle gjenstandane som er i museets eige, dokumentasjon knytt til gjenstandane og anna arkivmateriale.
 • Ikkje alle gjenstandane er stilt ut. Fleire av gjenstandane blir oppbevart i magasin, dei er til konservering, eller blir brukt i forsking.
 • Nokre kan vera lånt ut til andre museum og forskingsinstitusjonar. 
 • Museet arbeider med å skildre og katalogisere alle gjenstandane slik at dei kan lastast inn i databasar og vera tilgjengelege for alle brukarar.
 • Samlingane som Museum for universitets- og vitskapshistorie jobbar med er viktige for å forstå universitetet og vitskapens historie. Informasjon om gjenstandar og folka som brukte dei er ein stor kunnskapsressurs. Les meir om samlingane hos Museum for universitets- og vitskapshistorie