English version of this page

Samlingene

Det ligger et stort forskningspotensial i Kulturhistorisk museums samlinger. Arkeologiske funn og innsamlet antropologisk materiale danner grunnlag for stadig nye problemstillinger, i takt med at det oppstår nye forskningsbehov.

Gjenstandskalender

Kulturhistorisk museum har mange spennende gjenstander i samlingene, og alle har sin historie. Gjenstandskalenderen er videreført på Gjenstandsbloggen (Forskning.no).

Om samlingene

 • Kontinuerlig utvikling av metoder bidrar til at det hele tiden er mulig å øke våre kunnskaper om gjenstandene, samlingene de tilhører og stedene de kommer fra.
 • Kulturhistorisk museums største samlinger er Oldsakssamlingen, Etnografisk samling og Myntkabinettet.
 • Oldsakssamlingen inkluderer arkeologisk materiale fra stenalderen til reformasjonen, inkludert Vikingskipssamlingen og samlingen av middelalderens kirkekunst.
 • Etnografisk samling har gjenstander fra alle verdensdeler, fra forskjellige historiske perioder og frem til i dag.
 • Myntkabinettet forvalter landets største numismatiske samling, med mynter fra antikken og til de siste som til enhver tid er preget i Norge.
 • Kulturhistorisk museumsmindre samlinger utgjøres av Antikksamlingen, Egypt-samlingen og Runearkivet, som alle inkluderer unike gjenstander.
 • De utgjør basis for virksomheten ved museet. Både forskning, forvaltning og formidling i museet bygger på museets samlinger.
 • Samlingene er alle gjenstandene som er i museets eie, dokumentasjon knyttet til gjenstandene og annet arkivmateriale.
 • Ikke alle gjenstandene er stilt ut. Flere av gjenstandene befinner seg i magasiner, de er til konservering, brukes til forskning.
 • Noen kan være lånt ut til andre museer og forskningsinstitusjoner. 
 • Museet arbeider med å beskrive og katalogisere alle gjenstandene slik at de kan lastes inn i databaser og være tilgjengelige for alle brukere.

Kanskje du også er interessert i

Museets databaser

Gjenstandene i Kulturhistorisk museums samlinger er digitalt tilgjengelige gjennom universitetsmuseenes portaler.

Amundsens Gjøahavn-samling 1903-05

Utforsk portalen med tradisjonelle gjenstander fra Inuit-samlingen til Roald Amundsen.