English version of this page

Antikksamlingen

Kulturhistorisk museum har landets største antikksamling, med gjenstander fra forskjellige Middelhavskulturer fra forhistorisk tid til middelalderen. Gjenstander av marmor, bronse og andre metaller, keramikk, glass, tekstiler og fragmenter av stukk og mosaikk gir oss varierte innblikk i antikkens mange kulturer.

Hode av kalksten fra romersk tid. Fra Syria, Palmyra.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Lill-Ann Chepstow-Lusty

Den største samlingen som nå inngår i Kulturhistorisk museums Antikksamling ble bygget opp av den rike, landsforviste russeren baron Plato von Ustinow. Andre viktige donasjoner er fra arkeologene og samlerne Arvid Andrén og Ingvald Undset. I tillegg kommer mindre gaver fra private samlere fra de første tiårene etter at historikeren P.A. Munch hadde lansert tanken om et antikkmuseum i Norge. De fleste offentlige antikksamlinger i Europa og Nord-Amerika ble opprettet på 1800-tallet, for å samle gjenstander fra antikken.

Ustinow-samlingen

Baron Plato von Ustinow var en eventyrer med store visjoner. Etter en lang og brokete reise slo han seg ned i Jaffa, dagens Tel Aviv, hvor han bestemte seg for å opprette et arkeologisk museum. Hans spesielle interesse var innskrifter, men han samlet også skulpturer, gravgods som glass og keramikk, og andre antikviteter i Midt-Østen på overgangen til det 20. århundre. Samlingen ble etter Ustinows død solgt på en auksjon i London. Kjøperne var tre norske forretningsmenn ledet an av Johannes Sejersted Bødtker, som senere solgte samlingen til Etnografisk museum i Oslo.

Andrén-samlingen

Museet overtok Arvid Andréns samling av etruskiske gjenstander i 2002, etter ønske fra hans arvinger. Andrén hadde bygget opp samlingen mens han var professor ved Lunds Universitet. Han oppholdt seg i lange perioder i Italia, hvor han foretok banebrytende feltundersøkelser i etruskiske områder. Andrén var en berømt, svensk arkeolog med sterke bånd til Norge gjennom sitt ekteskap med norske Karen (født Gulbrandsen), en slektning av Hans Peter L’Orange, som grunnla Det norske institutt i Roma. Andrén-samlingen er et viktig tilskudd til den faglige bredden i Kulturhistorisk museums Antikksamling.

Undset-samlingen

Pioneren i norsk arkeologi, Ingvald Undset (Sigrid Undsets far), samlet gjenstander i Italia i 1860-årene, og utmerket seg som en kjenner på et marked som den gang florerte av antikviteter. Undset bidro til å bygge opp samlingen for Nationalmuseet i København, og arbeidet for opprettelsen av en antikksamling i Norge. I en italiensk kunsthandel kom han over mer enn hundre antikke bronsespenner, som han fikk overtalt konsul Peter Petersen til å kjøpe og donere til daværende Historisk museum. Undsets private samling ble senere lagt til det som nå utgjør Kulturhistorisk museums Antikksamling.

Vil du se flere gjenstander fra antikken?

Se flere av gjenstandene i museets samlinger:

Se gjenstandene

Museenes fotoportal

Les mer

Publisert 14. nov. 2012 18:45 - Sist endret 26. feb. 2019 11:02