English version of this page

Etnografisk samling

Det finnes 55 000 gjenstander i etnografisk samling. Den favner bredt og inneholder blant annet en kongedrakt fra Liberia, kroppsmaske fra Mosambik, samisk kunsthåndverk og japanske masker.

Masker fra Ryukyu, Japan.

Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

Ville redde verdens mangfold

Siden Universitetets etnografiske museum først åpnet dørene for publikum i 1857, har universitetets etnografiske samling vokst til omkring 55 000 gjenstander. Tilveksten til samlingen var i likhet med i andre europeiske land aller størst på slutten av 1800- og de første tiårene av 1900-tallet. Man antok at kolonialisering og industrialisering ville utradere mye av verdens materielle mangfold, og museene mente det hastet med å redde så mye som mulig.

Nordmenn langt hjemmefra

Tilveksten gjenspeiler nordmenns engasjementer utenfor Europa som oppdagelsesreisende, profesjonelle samlere, diplomater, sjø- og handelsfolk og misjonærer. En god del av tilveksten skjedde også gjennom «dubletthandel» med europeiske etnografiske samlinger og gjennom innkjøp hos antikvitetshandlere og på auksjoner.

Antropologene tok over

Fra 1950-tallet har innsamling skjedd i lavere takt og er oftere gjort av profesjonelle sosialantropologer som en del av deres feltarbeid. Presis informasjon om både gjenstanders opphav og betydning kan være mangelfull for eldre deler av samlingen der hovedfokus var å redde det som reddes kunne. Nyere felt- og forskningsbasert innsamling har lagt større vekt på både å få tak i kunnskap knyttet til produksjonen, hvordan de inngår i folks sosiale liv og hva slags forestillinger som kan knyttes til dem. Museets antropologer foretar egne innsamlinger med pågående forskning som bakteppe og aktuelle utstillinger som horisont.

Arbeidet fortsetter

I løpet av de siste årene har den etnografiske samlingen blitt flyttet til et moderne magasinbygg. Hele samlingen vil være undersøkt, fotografert, digitalt registrert og magasinert i løpet av 2013 men allerede nå kan store deler av samlingens  fotograferte gjenstander utforskes i en søkbar web-katalog.

Vil du vite mer om etnografiske samlinger og gjenstander?

Les om samlingene

Publisert 18. mars 2008 11:41 - Sist endret 29. nov. 2019 08:29