Buddhistiske leirsegl

Leirsegl med Buddha som sitter med benene i kors på en dobbel lotustrone, omringet av åtte bodhisattvaer, gudommelige vesener. L: 13,6 cm. Baksiden av et av seglene viser tre stempler med tekst på sanskrit. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Kirsten Jensen Helgeland.

Hellige bilder

Blant kaptein Rings gaver finnes det 20 leirsegl med bilder av Buddha-figurer og buddhistiske guddommer. På thailandsk kalles de phra phim, eller "stemplede hellige bilder". Leirsegl av denne typen ble produsert i Sørøst-Asia gjennom mange hundre år, frem til 900-1000-tallet. Inskripsjonene på sanskrit på baksiden vitner om den sterke indiske innflytelsen på tidlig kultur og historie i dette området.

Åndelig fortjeneste

Seglene fungerte som fokuspunkt ved religiøs meditasjon, og skulle gi åndelig fortjeneste hvis man ofret dem. Buddhas bilde beskytter og velsigner, og jo flere segl som ble ofret, desto større ble den åndelige fortjenesten. Seglene ble lagd ved å trykke leire inn i en utskåret form av tre eller stein, før de ble brent i enkle ovner. En form kunne brukes til å lage kanskje tusen segl før det utskårete motivet ble slitt bort, dette gjorde at de kunne masseproduseres.

Ut av hulene

En hule i provinsen Trang, syd for Phuket, som kaptein Ring besøkte med familie, venner og mannskap.

Kaptein Ring kjøpte seglene på en av sine sjøreiser i den siamesiske marines tjeneste langs vestkysten av den malaysiske halvøya. Han forteller at de var funnet i en hule under et lag av flaggermusguano. Derfor var de bløte, som om de var nylagde. Lokalbefolkningen trodde derfor de var fremstilt av ånder, og torde ikke tre inn i hulene.

Ring forteller videre at de kinesiske pepperplantere i området hadde bruk for guanoen, og gjorde derfor «…kort Proces baade med Guano, Figurer og Overtro». Det var nok pepperplanterne eller noen lokale siamesere som solgte seglene til Kaptein Ring, som han så donerte til museet i 1906. Disse leirseglene ble lagd på 800-900-tallet, og akkurat denne typen er sjelden å finne, både i Thailand og andre steder.

Samtidig med seglene donerte Theodor Ring 14 metallplater med innrissete buddhistiske figurer, som sannsynligvis stammer fra 1800-tallet. Leirseglene og metallplakettene kan sees i museets web-katalog.

Samlingen av leirsegl er beskrevet i artikkelen skrevet av Peter Skilling: «Molding merit, distillation of the Dharma: Curiosity and curios in the age of collecting» i antologien «Royal porcelain from Siam. Unpacking the Ring Collection»

 

Av Anne Håbu
Publisert 23. jan. 2015 10:09 - Sist endret 23. aug. 2016 14:34