Funn - 2009

Publisert 15. jan. 2013 14:11

Sensasjonelt funn av hjul fra førromersk jernalder (400-200 f. Kr.), som er mer enn tusen år eldre enn tidligere funn av hjul i Norge.

Publisert 15. jan. 2013 14:01

Et uvanlig sverdfunn fra yngre bronsealder funnet i Lindesnes kommune. Kulturhistorisk museum retter en takk til Ernst Skofteland som har levert inn et meget godt bevart sverd fra yngre bronsealder. Sverdet fant han i forbindelse med grøfting av ei myr på Vallehei.

Publisert 15. jan. 2013 13:34

I flere århundre har seglstampen, som ble brukt da Christian IV ble hyllet som konge i Oslo sommeren 1591, ligget gjemt under jorden, men er nå brakt frem i lyset igjen.

 

Publisert 15. jan. 2013 13:10

Den koniske spennen som ble funnet på Koppangjordet i Stor-Elvdal kommune dateres til merovingertid. Merovingertid (ca. 550-800 e.Kr.) er perioden mellom folkevandringstid og vikingtid, oppkalt etter den frankiske høvdingslekten merovingerne.