Kniv fra Bygdin

Kniven som ble funnet ved Raufjordodden i Bygdin i Vang kommune i Oppland er svært godt bevart.

Kniv fra jernalder (C57355)

Kniven har jevn buet rygglinje uten markert avsats mot tangen, slik at tangen fortsetter nærmest i en forlengelse av rygglinjen. Kniven er av jern, men uten bevart skaft. Kniver med buet rygglinje er vanlig i eldre jernalder (ca. 0-600 e.Kr.), men finnes også i senere perioder.

Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Kniven fra Raufjordodden er ganske spesiell fordi den er så lite kraftig. Til å være så stor som den er, har den et svært tynt blad og spinkel tange. Dette kan tyde på at knivens form er spesialtilpasset til å skjære i bløtere materiale. Sett i forhold til funnstedet, i utvaskningssonen i det regulerte vannet i Bygdin, høyt til fjells, er det kanskje ikke urimelig å tenke seg at den kan ha blitt brukt til å skjære kjøtt og huder i forbindelse med slakt og partering av dyr.

I de senere årene har Kulturhistorisk museum mottatt en rekke funn fra høyfjellet i Sør-Norge. Gjenstander som privatpersoner leverer inn er ofte viktige bidrag til samlingen, og vil danne grunnlag for økt forståelse av ressursutnyttelse og menneskers virksomhet i fjellet i forhistorisk tid.

 
 

Av Camilla Haugan og Vivian Wangen
Publisert 14. jan. 2013 16:04 - Sist endret 4. sep. 2020 21:40