Pilspisser fra Byrtnes i Tesse

Pilspissene, som er svært godt bevart, dateres til yngre steinalder, og ble funnet en sommerdag langs strandkanten av Tesse ved Byrtnes i Lom kommune i Oppland.

Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Pilspisser av skifer fra yngre steinalder (C57349)

I yngre steinalder ble skifer brukt som råstoff til særegne pilspisser og kniver, som ofte er kunstferdig utformet. Disse redskapene er laget ved at skiferen er slipt til den formen man ønsket; i dette tilfellet til to effektive pilspisser.

Av Camilla Haugan og Vivian Wangen
Publisert 14. jan. 2013 16:14 - Sist endret 5. sep. 2020 00:44