Funn - 2011

Publisert 15. jan. 2013 13:00

Øksen fra Flåten Søndre kom for dagen ved jordarbeid, og ble innlevert i forbindelse med at Kulturhistorisk museum foretok en utgravning i området i 2008. Øksen lå i overflaten i dyrket mark, og ble funnet etter at området var pløyd og harvet.

Publisert 15. jan. 2013 12:55

I november 2008 ble det funnet et fragment av en kufisk mynt med metallsøker på Onsøy i Fredrikstad. Dirhemen er preget i Madinat Balkh i det nåværende Afghanistan i regjeringstiden til den berømte abbasidiske kalifen Harun al Rashid ca. 800 e.Kr.

Publisert 10. jan. 2013 15:18

I mai 2008 ble det funnet en kufisk dirhem ved bruk av metallsøker på Nordby i Hurum. Mynten er preget under kalif Harun al Rashid (786-809 e.Kr.) i byen al-Muhammadiyyah (Ray i dagens Iran) sør for hovedstaden Teheran år 190 e.H. (tilsvarende 805/6 e.Kr.).

Publisert 10. jan. 2013 14:35

En vinterdag i 2009 ble det gjort et spektakulært myntfunn av en romersk sølvmynt i nærheten av Norderhov kirke i Ringerike kommune i Buskerud. Mynten er preget under keiser Marcus Aurelius i år 169 e.Kr..

Bildet kan inneholde: blad, gjenstand, steinverktøy, metall.
Publisert 10. jan. 2013 14:25

I november 2007 ble det funnet tre fragmenter av kufiske sølvmynter med metalldetektor i en åker i nærheten av gården Huseby Vestre i Rygge kommune i Østfold. I tillegg til myntfragmentene ble det også funnet en avhugget sølvbit, samt et vektlodd av bly. Myntfragmentene representerer tre generasjoner Abbaside kalifer.

Bildet kan inneholde: organisme.
Publisert 10. jan. 2013 13:12

På tampen av metallsøkersesongen kom det inn et funn som utmerker seg på flere måter: En penning preget i Magnus Lagabøtes navn. Disse penningene avspeiler den store myntreformen som ble gjennomført under lovgiverens kongstid.

Publisert 10. jan. 2013 13:04

I juni 2010 ble det funnet en pilspiss av jern med metallsøker i et beite- og småskogområde på Vestad Nedre i Ringebu kommune i Oppland.